{ARGIEF}

Oor die skrywer

 • Dr Braam Hanekom is deeltydse leraar van die NG Gemeente Stellenberg
 • Hy is ook verbonde aan die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) wat `n gesamentlike aksie van die NGK (Wes- en Suid-Kaapland) en die VGK (Kaapland) is.
 • Hy is ook in Oktober 2007 verkies tot moderator van die NG Sinode van Wes- en Suid-Kaapland.
 • Hy is aktief betrokke by leierskapsontwikkeling
 • Hy is ook die skrywer van die volgende boeke:
 • Hoe leer ons kinders glo (Lux Verbi.BM)
 • Leading children to God (vertaling) (Lux Verbi.BM)
 • Man met Balans (Bekroon as beste Christelike dagboek CBSA 2001) (Lux Verbi.BM)
 • Die kuns om geleenthede raak te sien (Lux Verbi.BM)
 • Leef jou Geloof (CUM)
 • Gebede wat leiers bid (Lux Verbi.BM)
 • ‘n Lewe met Perspektief (CUM)