{ARGIEF}

Beroepingsproses

Beroepingsproses

Riglyne vir die Beroepingsproses van 'n Leraar In hierdie dokument lê ons klem op die volgende vier prosesse: A Beroeping as 'n geloofsonderskeidende en pro-aktiewe proses B Die ontwikkeling van 'n profiel vir die vakature C Die Profiel D Die proses vir die pre-advies...

read more