{ARGIEF}

Riglyne vir die Beroepingsproses van ‘n Leraar

In hierdie dokument lê ons klem op die volgende vier prosesse:

A Beroeping as ‘n geloofsonderskeidende en pro-aktiewe proses
B Die ontwikkeling van ‘n profiel vir die vakature
C Die Profiel
D Die proses vir die pre-advies en gemeente .

Laai die ingeslote dokument hier af.

Pierre Goosen en Frederick Marais (Buvton 2007)