{ARGIEF}

Verandering in gemeentes

Terry se Wiel

Terry se wiel(Verwerk vir Leiersgroepe deur Frederick Marais)Robert Terry se teorie, Authentic Leadership: Courage in Action (Jossey-Bass 1993), help ons om insig te bekom in die gebruik en misbruik van mag in die hantering van konflik.  Eers ‘n paar algemene...

read more

Verandering as gehoorsaamheid

ITerwyl ons in ons laaste jare van kweekskool was, het persoonlike rekenaars sy intrede in ons wêreld gemaak. ‘n Hele paar ouens in die klas het gou rekenaars gehad en oral kon jy gesprekke oor hardeskywe, software, floppies ens hoor wat vir my verdag geklink het. Ek...

read more

Narratiewe benadering tot gemeentes

PowerPoint aanbieding, by ring van Albanie in 2003, oor 'n narratiewe benadering tot gemeentes.  (Konsepte aangepas uit die narratiewe terapie van JF Pienaar: Die begeleiding van ‘n predikant tydens sy mid-lewe: ‘n eko-hermeneutiese perspektief 1996.)

read more

Robert Terry se wiel

Robert Terry se teorie, Authentic Leadership: Courage in Action (Jossey-Bass 1993), help ons om insig te bekom in die gebruik en misbruik van mag in die hantering van konflik.  Laai hier 'n Word dokument af met die grafika en 'n verduideliking daarvan.

read more

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry prosesse word toenemend in gemeentes gebruik.  Hier is 'n PowerPoint opsomming deur Chris van Wyk, van hoe só 'n proses verloop, onder andere gebaseer op die boek van Diana Whitney & Amanda Trosten-Bloom: The Power ofAppreciative Inquiry...

read more