{ARGIEF}

Hoeveld Sinode het op 24 Januarie ‘n dagkonferensie aangebied oor die tema: Veranderende wereld vol Hoop en Geleenthede vir Gemeentes.  Frederick Marais het die konferensie aangebied. Die klankbaan van die konferensie is in 4 files opgeneem en kan hier na geluister word.

Klankbaan 1

Klankbaan 2

  • Ongemak van verandering
  • Jeremia 29 Wandel in die Woord
  • Misio Dei
  • Bewegings van die Gees
  • Geloofsonderskeiding

Klankbaan 3

Klankbaan 4