{ARGIEF}

LAS

Selfdegeslag Konferensie

Konferensie oor Selfdegeslagverbintenisse Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele het op 12 November 'n eendag-konferensie oor Selfdegeslag-verbintenisse aangebied in die Attie van Wyk Ouditorium van die Fakulteit Teologie. Die onderwerp is vanuit...

read more