{ARGIEF}

Geloof

Derde Kwartaal VBO-kursusdatums

Hoe lyk die VBO-program vir die begin van die Tweede Semester? Sommer vanaf die eerste week van die nuwe kwartaal is daar interessante VBO-kursusse wat by ons Communitas-kantore aangebied word. Hier is ‘n kort opsomming van elkeen – kliek om verder te lees … 20-21 Jul...

read more

Groot Konferensie, Groot Sukses!

Worship Conference 2015   Hierdie is waarskynlik die omvangrykste konferensie nóg in Suid Afrika oor die erediens en liturgie - ons dink nie daar was al `n liturgiekonferensie van hierdie omvang in ons land gehou nie.  48 temas is deur 34 sprekers en predikers...

read more

Huldiging John de Gruchy

  Teologie op die snypunt: Huldigingskonferensie ter viering van John de Gruchy se 75ste verjaarsdag   'n Konferensie, "Teologie op die snykant", ter ere van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog John de Gruchy, sal van 3 tot 5 September 2014 aangebied word deur...

read more

‘n Wonderlike reis

Geloofsreis 1.1: Emosioneel Gesonde Spiritualiteit     Wat ‘n voorreg was dit nie om saam met 15 predikante en 3 lidmate vir 3.5 dae net by die Here tot rus te kom op Wortelgat op die eerste stasie van die Geloofsreis 2014. Ons kon eerlik raak oor ons eie...

read more

Geloofsreise Herskeduleer

VBO 6b Geloofsreis 1.2 Die innerlike reisVBO 6a Geloofsreis 1.1 Emosioneel gesonde spiritualiteit Geloofsreis vir Predikante   Geloofsvorming is ʼn lewenslange reis saam met Jesus. Dit impliseer ʼn proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan die...

read more

Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

  Geloof en Wetenskap   Somtyds bestaan die idee by sommige dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het. Dán werk dit só: Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink. Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan...

read more

Is Christelike Geloof in Konflik met die Wetenskap?

Christelike Geloof en Wetenskap 15 – 17 Oktober (Stellenbosch) Aanbieder: Prof Dirkie Smit   Die dramatiese vooruitgang in wetenskaplike ontwikkelinge en toepassinge oor die afgelope eeue – ‘n mens kan selfs praat van onlangse dekades – laat niemand onaangeraak...

read more

VBO Kursus-terugvoer

In Augustusmaand het was daar die geleentheid om twee VBO-kursusse by te woon. In die woorde van een van die kursusgangers: “Ons tyd saam was sielsverrykend, leersaam en inspirerend!” Lees hier onder hoe die kursusgangers hierdie kursusse ervaar het ... Tydens Sê ja...

read more

Ons Almal is Op Reis

VBO_9e_Geloofsreis Jaar 2 Retraite 5 DissipelskapVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reisVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reis Geloofsreis vir Predikante ʼn Mens se geloofsvorming is ‘n lewenslange reis saam met Jesus, en dit impliseer ‘n proses van radikale innerlike...

read more

Kursus : Koinonia en Geloofsvorming

VBO 15 : Koinonia en Geloofsvorming in gemeentes WANNEER? 17–19 September 2013        WAAR? Stellenbosch        AANBIEDER: Nico Simpson Hierdie kursus fokus daarop hoe om diep te connect,veilige ruimtes vir mense te skep en koinonia te bevorder. Dit is ‘n interaktiewe...

read more