{ARGIEF}

gemeente

Blitsnavorsing: Corona-19 en Gemeentes

Die projek word onderneem deur die Diensgroep Navorsing en Toerusting (Sinode van Wes-Kaapland), in oorleg met predikante oor die hele land. Die navorsing kyk watter konsensus na vore kom in die krisis. Ons beoog ʼn paar rondtes en wil telkens die bevindinge plaas op...

read more

Missionale Konferensie

Hier volg die inligting van die Konferensie oor Missionale Ekklesiologie wat op Stellenbosch plaasvind gedurende Meimaand: Embodying the Missio Dei in New Contexts: A Missional Re-imagining of the Church   When: 15-16 May 2017 Where: Communitas, Stellenbosch We will...

read more

Familiebediening-kursus op Hartenbos

  FAMILIEBEDIENING – hoe werk dit?   Hoe werk familiebediening in gemeentes, in huishoudings, in skole en binne 'n missionêre bediening in ons gemeentes? Wérk dit? In Richard Olson en Joe Leonard se boek: “A new day for family Ministry” maak hulle die stelling dat ’n...

read more

Hoe dink jy oor die Doop?

 Doop en Bediening Ontvang wat vir julle gegee is   Het jy vrae rondom die doop? Ons fokus so dikwels op die verskille tussen kerke oor hierdie saak - maar wat het die verskillende kerke in gemeen rondom die doop? Kom luister na Coenie Burger en Andries Cilliers...

read more

Inter-generatiewe Gemeentes

 EENDAG-KONFERENSIE oor INTER-GENERATIEWE GEMEENTES:   Perspectives on being an Intergenerational Church   Hoofspreker: Marcia Bunge, Professor of Religion, Gustavus Adolphus College, Minnesota, USA. Gedurende die laaste 13 jaar het Prof Bunge baie gepraat en...

read more

Multi-kulturele gemeentes?

Interkulturele Gemeente-wees   ‘n Konferensie oor multikulturele Gemeentes vind plaas op 22 – 23 Julie 2014 Dit word aangebied deur die Hugenote Kollege in samewerking met Communitas. Plek: Chrismar Villas / Bellville Dienssentrum, Jessiestraat , Bellville Die doel...

read more

Skep ‘n Gebedskultuur in die gemeente!

Skep ‘n Gebedskultuur in die gemeente! Gemeenteleiers word dikwels oorval deur moedeloosheid, want na baie probeerslae met kursusse , preke , gaspredikers – sukkel sommige  lidmate en gemeentes steeds om gereelde gebedsaksies op die been te kry. Ek dink die oplossing...

read more

Wat is die barometer vir ’n suksesvolle gemeente?

Ons wil almal graag gemeentes se suksesverhale hoor om iets te leer. Daar is heelwat inligting (d.m.v. boeke en die internet beskikbaar) oor gemeentes wat baie aandag trek vanwee hulle nuwe manier van dinge doen, nuwe bedieningstrukture,ens.  “Gewone” gemeentes kyk...

read more