{ARGIEF}

Die projek word onderneem deur die Diensgroep Navorsing en Toerusting (Sinode van Wes-Kaapland), in oorleg met predikante oor die hele land. Die navorsing kyk watter konsensus na vore kom in die krisis. Ons beoog ʼn paar rondtes en wil telkens die bevindinge plaas op Bybel-Media se nuwe platform, www.kieskerk.com . Terugvoer is welkom van almal wat wil saam dink en leer in die tyd van afsondering.

Blitsnavorsing vir Kieskerk Perspektiewe