{ARGIEF}

lidmaatbemagtiging

Lidmate kan ook preek!

LIDMAATPREDIKER SERTIFIKAATKURSUS Die Lidmaatpredikerkursus lei mense wat geen teologiese opleiding ontvang het nie, op om in hulle gemeentes hulle predikante by te staan en aan te vul in prediking. Die kursus verskaf basiese opleiding in: • Die aard en wese van...

read more

VBO-Programboekie 2016

VBO gaan oor die verdieping van ons verstaan van die evangelie, ons ingesteldheid teenoor ons roeping en oor die slyping van ons bedieningsvaardighede. Dit gaan veral ook oor konstante leerbaarheid: oor die moed om in nuwe situasies in te gaan met die vertroue dat die...

read more