{ARGIEF}

respek

Teologie en Menswaardigheid

'n Werkstuk nav Prof Dirkie Smit se YouTube lesings oor Teologie en Menswaardigheid, hierdie jaar Kursus op Aanvraag 12 in die VBO-boekie - deur Ds Stephan Lubbe Miskien sou ek dit wat volg as ’n preek (soos die opdrag dit aandui) kon aanbied, maar ek noem dit graag...

read more

Ontwikkel vriendskappe oor grense

Loop Saam – Walking Together: Eendag-werkswinkel Hierdie dag word ʼn spasie geskep vir alle predikante én lidmate wat graag ʼn rol in versoening wil speel. Waar ons oor grense na mekaar uitreik en vir mekaar omgee, leer ons om mekaar met liefde en respek te hanteer. Dan...

read more

Loop Saam

Om in iemand anders se skoene te kan staan Die kerklike wêreld het op 5 Julie 2017 tot stilstand gekom met die ondertekening van ‘n dokument deur die Gereformeerdes, Lutherane en Methodiste vanoor die wêreld, asook die Rooms Katolieke Kerk. Die dokument verklaar dat...

read more