{ARGIEF}

Toolkit

Die kerk: stad en sout

Matt 5:13-16.  Ons is die kerk (die kerk is nie ‘n gebou nie) op twee wyses. Kerk as stad                                                                                                                   Kerk as sout   Waar ons saamgeroep word om die Here te aanbid,...

read more

Sisteemdenke en gemeentes: ‘n Inleiding

GDN Forum Stellenbosch 11-13 Februaire 2009 Frederick Marais gee 'n inleiding tot die wyse waarop Sisteemdenke van Peter Senge van toepassing gemaak kan word op gemeentes. Die klankbaan van die voorlegging kan hier afgelaai word. (9.5MB) Frederick behandel 'n aantal...

read more

Ore om God se alternatiewe Storie te hoor

Ore om God se alternatiewe verhaal te hoorArtikel vir Kruisgewys – Bydrae uit ’n Werkswinkel van die Seisoen van Luister, soos gereë deur Verantwoordelike VernuwingChris van Wyk Die afgelope paar dekades was daar ‘n ontploffing in die belangstelling in narratiewe...

read more

Lectio Divina

Lectio Divina- ’n Ander manier van Bybel leesOorwegend lees ons die Bybel om inligting te kry oor hoe om ’n probleem op te los, om vas te stel wat reg en verkeerd is, of om vas te stel hoe ons moet optree.  Dit is egter nie wat God bedoel het met:  “Laat julle denke...

read more

Tel die Hoeveelheid f’s

Tel die heveelheid f’s in die stuk:   FINISHED FILES ARE THE RE-SULT OF YEARS OF SCIENTIF-IC STUDY COMBINED WITH THEEXPERIENCE OF YEARS              Die antwoord is? 3 nee dit is 6 want die brein...

read more

The Roller Coaster of Change

Frederick Marais doen hier 'n PowerPoint aanbieding oor Norman Parker se Roller Coaster of Change as lens op mense se hantering van verandering.  Die Slides word net hier geplaas as illustrasie.  Die PowerPoint is eintlik beter om af te laai, omdat dit die...

read more

The In-between Church

Frederick Marais doen hier 'n PowerPoint aanbieding oor die hantering van verandering wanneer 'n gemeente van grootte verander.Laai hier die PowerPoint self af (545 KB) {gallery}Inbetween{/gallery}

read more

Diversiteit in die gemeente

Frederick Marais doen hier 'n PowerPoint aanbieding oor die hantering van diversiteit in die gemeente, veral twee vorme daarvan: geloofsbelewing en generasies.Laai hier die PowerPoint self af (298 KB) {gallery}Diversiteit-gemeente{/gallery}

read more

Wie is die gemeente se kliënte?

Wie is die gemeente se kliënte? Frederick Marais 2004 In gemeenteprosesse is daar ‘n belangrike vraag wat onontbeerlik is in die proses.  Dit is die vraag na wat ons taak of  roeping is.  In die  korporatiewe wereld word die vraag verstaan as ‘n...

read more