{ARGIEF}

GDN Forum

Stellenbosch

11-13 Februaire 2009

Frederick Marais gee ‘n inleiding tot die wyse waarop Sisteemdenke van Peter Senge van toepassing gemaak kan word op gemeentes. Die klankbaan van die voorlegging kan hier afgelaai word. (9.5MB) Frederick behandel ‘n aantal archetipes aan die hand van gevallestudies uit gemeentes. Die voorlegging moet liefs geluister word met die Power Point wat hy gebruik het tydens die aanbieding.

{gallery}/sisteem{/gallery}