{ARGIEF}

Tel die heveelheid f’s in die stuk:  

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

 

           

Die antwoord is? 3 nee dit is 6 want die brein wil nie dit registreer nie. So is dit dikwels in prosesse dat ons bo-oor voor die hand liggend inligting kyk omdat ons te gewoond is daaraan.  Die antwoord le dikwels reg voor ons maar ons sien dit nie raak nie