{ARGIEF}

Gemeentes

Multi-kulturele gemeentes?

Interkulturele Gemeente-wees   ‘n Konferensie oor multikulturele Gemeentes vind plaas op 22 – 23 Julie 2014 Dit word aangebied deur die Hugenote Kollege in samewerking met Communitas. Plek: Chrismar Villas / Bellville Dienssentrum, Jessiestraat , Bellville Die doel...

read more

Great by Choice – Hoe help dit ons in die bediening?

Great by Choice

Jim Collins en Morten Hansen

We cannot predict the future, but we can create it

Organizations .. do not thrive on chaos. But they can thrive in chaos.

Thriving in a chaotic world is not just a business challenge.

Wat maak dat sommige maatskappye [instansies] in voortdurend veranderende tye goed bly presteer en uitstyg bo ander?

Die boek is die resultaat van empiriese navorsing oor hierdie vraag. En die bevindinge is baie waardevol vir enige instansie [ook gemeentes] wat in dieselfde konteks van verandering en dikwels choas moet funksioneer. Die kern van die bevindinge is dat daar veral DRIE uitstaande kenmerke is wat, in kombinasie met mekaar, hierdie instansies in staat gestel het om wesenlik beter as ander te presteer.

read more

Total Ministry

Total Ministry: Reclaiming the Ministry of All of God’s People Stewart C. Zabriskie Alban. 1995 ISBN# 1-56699-155-2 Used successfully in Episcopal dioceses and congregations, Total Ministry describes a new way for local congregations (especially small ones) and...

read more

Holy Conversations

Holy Conversations: Strategic Planning as a Spiritual Practice for Congregations Gilbert R. Rendle, Alice Mann Alban. 2003 ISBN: 1-56699-286-9 Planning can be challenging in the contemporary congregation, where people share a common faith and values but may have very...

read more

Leadership on the Other Side

By William M. Easum, Bill Easum. Abingdon. 2000 ISBN 0687085888, 9780687085880 In an engaging, direct style, the author opens a portal to the "OtherSide," that place beyond the Christendom Era and its mechanistic, by-the-numbers approach to church life. It's a bumpy...

read more