{ARGIEF}

Hermeneutiek

Selfdegeslag Konferensie

Konferensie oor Selfdegeslagverbintenisse Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele het op 12 November 'n eendag-konferensie oor Selfdegeslag-verbintenisse aangebied in die Attie van Wyk Ouditorium van die Fakulteit Teologie. Die onderwerp is vanuit...

read more

Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

  Geloof en Wetenskap   Somtyds bestaan die idee by sommige dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het. Dán werk dit só: Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink. Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan...

read more