{ARGIEF}

Uitnodiging vir Die 100dae van Geestelike transformasie
Ons het met meeste van julle reeds oor hierdie program gesprek gevoer en rig daarom hierdie uitnodiging aan julle met vrymoedigheid.
Program in ‘n neutedop:
Ons wil ‘n omgewing skep waar predikante deur middel van ‘n struktuur van verantwoordbaarheid begelei word om ‘n nuwe lewensstyl van geestelike leierskap te ontwikkel. Die 100dae sal fokus op geestelike dissiplines, ‘n geestelike leierskaps-uitdaging, ‘n dieet en ‘n oefenprogram. Predikante sal in ‘n groep van ± 10 predikante wees wat mekaar verantwoordbaar sal hou tov keuses op bg drie areas van hulle lewe.