{ARGIEF}

Die
Leesrooster Argief bevat die fokustekste van 1999-2006.


Die fokustekste wat in dié jare behandel is, is hieronder gerangskik volgens die Skrifverwysing.
Elke fokusteks bevat:

  • Die tekste
    van die week
  • Opmerkings oor die Fokusteks
  • Opmerkings oor die Konteks
  • ‘n Preekvoorstel


Die materiaal kan volgens die Fokusteks skrifverwysing opgespoor en afgelaai word.  Klik hieronder op die skakel van die Bybelboek waarin die teks voorkom, om direk daar uit te kom.

Skrifverwysings

Ou Testament:
GenEks – Lev – Num
DeutJosRigRut1Sam2Sam1Kon2Kon1Kron2Kron
– Esra – Neh – Est – JobPsSpr – Pred – HooglJesJer – Klaagl – EsegDan – Hos
Joel Am – Ob –
JonaMiga – Nah – HabSef – Hag – Sag
Mal

Nuwe Testament:
MattMarkLukJohHandRom1Kor2KorGalEfFilKol1Tess
– 2Tess – 1Tim – 2Tim – Tit
FilemHebJak
1Pet2Pet1Joh2Joh
3Joh – Jud – Op


Ou Testament

Genesis
Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis
17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)

Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

Genesis
11:1-19 (Pinkster 2004)

Genesis
2:15-17;3:1-7 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Eksodus
Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)

Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)
Eksodus
34:29-35 (Sondag v Verheerliking 2004)

Eksodus
24:12-18 (Sondag v Verheerliking 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)


Numeri
Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Deuteronomium
Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)

Deuteronomium
26:1-11 (Lyd 2004)

BO
Josua
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
Rigters
4:1-7 (KK 1999)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Rut
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)

1 Samuel
1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

2 Samuel
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

1
Konings
1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)

2 Konings
2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

2
Konings 2:1-12 (Sondag v Verheerliking 2006)

1
Kronieke
1
Kronieke 4:1-10 (KK 2004)

1
Kronieke 16:7-36 (KK 2004)

1
Kronieke 29:10-19 (KK 2004)

2
Kronieke
2
Kronieke 1:1-13 (KK 2004)

2
Kronieke 6:12-42 (KK 2004)

Nehemia
Nehemia
8:1-10 (Ep 2004)

Job
Job
23:1-17 (KK 2000)
Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

BO
Psalms
Psalm
8 (Trin 2001)

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)

Psalm
46 (KK 2001)

Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)

Psalm
27 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Psalm
118 (Paas 2002)

Psalm
100 (Sondag van Jesus die Koning 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Psalm
72 (Ep 2004)

Psalm
47 (Hemelvaart 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Psalm
94/100
(Sondag van Christus die Koning 2005)

Psalm
30 (Ep 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Spreuke
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Hooglied
Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Jesaja
Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja
9:2-7 (Kersf 2000)

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2003)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2004)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

Jesaja
9:2-7 (Kersfeesdiens 2004)
|
Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Jesaja
52:13-53:12 (Goeie Vrydag Feesdiens 2005)

BO
Jeremia

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiel Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Esegiel
34:11-24 (KK 1999)

Esegiel
37:1-14 (Pink 2000)

Esegiel
33:7-11 (KK 2002)

Esegiel
37:1-14 (Lyd 2005

Daniel
Daniel
12:1-13 (KK 2003)

Daniel
7:9-14 (Sondag van Jesus 2003)

Joel
Joel
2:23-32 (KK 2001)

Amos
Amos
5:6-15 (KK 2003)

Jona
Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Miga
Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Habakuk
Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Hab
1:1-11 (KK 2004)

Hab
1:12-2 (KK 2004)

Hab
3:1-19 (KK 2004)

Sefanja
Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

 

Sagaria
Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

 

Maleagi
Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)

BO


 

Nuwe Testament

Matteus
Matteus
9:9-13,18-26 (KK 1999)

Matteus
9:35-10:8 (KK 1999)

Matteus
10:24-39 (KK 1999)

Matteus
10:40-42 (KK 1999)

Matteus
11:15-19 (KK 1999)

Matteus
13:1-9,18-23 (KK 1999)

Matteus
13:24-30,36-43 (KK 1999
)
Matteus
13:31-33,44-52 (KK 1999)

Matteus
14:13-21 (KK 1999)

Matteus
14:22-33 (KK 1999)

Matteus
15:10-28 (KK 1999)

Matteus
28:16-20 (Trin 1999)

Matteus
3:1-12 (Adv 2002)

Matteus
11:2-11 (Adv 2002)

Matteus
1:18-25 (Adv 2002)

Matteus
2:13-23 (Na Kf 2002)

Matteus
3:13-17 (Ep 2002)

Matteus
27:11-54 (Groot Lyd 2002)

Matteus
4:12-23 (Ep 2005)

Matteus
5:1-12 (Ep 2005)

Matteus
21:1-11 (Lyd 2005)

Matteus
28:16-20 (Drie-eenheidsondag 2005)

Matteus
6:9-10 (KK 2005)

Matteus
6:11-16 (KK 2005)

Matteus
6:24-34 (KK 2005)

Matteus
7:1-6 (KK 2005)

Matteus
7:7-14 (KK 2005)

Matteus
7:15-23 (KK 2005)

Matteus
7:24-25 (KK 2005)

Matteus
2:1-12 (Ep 2006)

 

Markus
Markus
1:21-28 (Ep 2000)

Markus
1:29-39 (Ep 2000)

Markus
8:31-38 (Lyd 2000)

Markus
9:2-9 (Ep 2000)

Markus
9:30-37 (KK 2000)

Markus
9:38-50 (KK 2000)

Markus
10:2-16 (KK 2000)

Markus
13:1-8 (KK 2000)

Markus
15:1-47 (Lyd 2000)

Markus
13:24-37 (Advent 2002)

Markus
1:1-8 (Advent 2002)

Markus
1:40-45 (Ep 2003)

Markus
16:1-8 (Paas 2003)

Markus
4:35-41 (KK 2003)

Markus
5:21-43 (KK 2003)

Markus
6:1-13 (KK 2003)

Markus
6:14-29 (KK 2003)

Markus
12:28-34 (KK 2003)

Markus
12:38-44 (KK 2003)

Markus
1:4-11 (Ep 2006)

Markus
1:14-20 (Ep 2006)

Markus
1:21-28 (Ep 2006)

Markus
1:29-39 (Ep 2006)

Markus
2:1-12 (Ep 2006)

Markus
15:1-47 (Lyd 2006)


BO

Lukas
Lukas
4:1-13 (Lyd 2001)

Lukas
12:13-21 (KK 2001)

Lukas
12:32-40 (KK 2001)

Lukas
12:49-56 (KK 2001)

Lukas
13:1-9 (Lyd 2001)

Lukas
13:10-17 (KK 2001)

Lukas
13:31-35 (Lyd 2001)

Lukas
14:1-14 (KK 2001)

Lukas
15:1-7,11-32 (Lyd 2001)

Lukas
19:1-10 (KK 2001)

Lukas
20:27-40 (KK 2001)

Lukas
21:5-19 (KK 2001)

Lukas
22:14-23:56 (Lyd 2001)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2001)

Lukas
1:26-38 (Adv 2002)

Lukas
2:1-20 (Kersf 2002)

Lukas
2:22-40 (Na Kf 2002)

Lukas
5:1-11 (Ep 2004)

Lukas
6:17-26 (Ep 2004)

Lukas
11:1-13 (KK 2004)

Lukas
11:21-26 (KK 2004)

Lukas
12:4-12 (KK 2004)

Lukas
17:1-4 (KK 2004)

Lukas
17:1-19 (KK 2004)

Lukas
24:13-35 ((Paas 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2006)Johannes
Johannes
1:43-51 (Ep 2000)

Johannes
3:14-21 (Lyd 2000)

Johannes
12:1-8 (Lyd 2001)

Johannes
13: 31-35 (Paas 2001)

Johannes
14:15-31 (Paas 2000)

Johannes
20:19-31 (Paas 2000)

Johannes
1:1-14 (Kersf 2002)

Johannes
1:29-42 (Ep 2002)

Johannes
3:1-17 (Lyd 2002)

Johannes
4:5-42 (Lyd 2002)

Johannes
9:1-41 (Lyd 2002)

Johannes
11:1-45 (Lyd 2002)

Johannes
19:17-42 (Gv 2002)

Johannes
1:1-8, 19-28 (Adv 2002)

Johannes
2:13-22 (Lyd 2003)

Johannes
12:20-33 (Lyd 2003)

Johannes
10:11-18 (Paas 2003)

Johannes
15:1-8 (Paas 2003)

Johannes
15:0-17 (Paas 2003)

Johannes
17:6-19 (Pink 2003)

Johannes
15:26-27 (Pink 2003)

Johannes
20:1-18 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2004)

Johannes
21:1-19 (Paas 2004)

Johannes
10:22-30 (Paas 2004)

Johannes
17:20-26 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2005)
Johannes
10:22-30 (Paas 2005)

Johannes
14:1-14 (Paas 2005)

Johannes
14:15-21 (Paas 2005)

Johannes
17:1-11 (Pinksterweek 2005)

Johannes
17:37-39 (Pinksterfees 2005)

Johannes
1:43-51 (Ep 2006)

Johannes
18:1-19:42 (Goeie Vrydag Feesdiens 2006)

Johannes
20:1-18 (Paas 2006)

Johannes
15:16-27 (Pinkster 2006)

Johannes
3:1-17 (Drie-eenheidsondag 2006)

Johannes
5:14-29 (KK 2006)

Johannes
5:30-47 (KK 2006)

Johannes
8:1-11 (KK 2006)

Johannes
8:12-30 (KK 2006)

Johannes
8:31-59 (KK 2006)

Johannes
16:25-31 (KK 2006)
Handelinge
Handelinge 1:1-11 (Hemel 2000)

Handelinge
2:1-21 (Na Pink 2001)

Handelinge
3:12-19 (Pa 2000)

Handelinge
4:5-12 (Pa 2000)

Handelinge
5:17-42 (Pa 2001)

Handelinge
8:26-40 (Pa 2000)

Handelinge
9:1-20 (Pa 2001)

Handelinge
9:36-43 (Paas 2001)

Handelinge
10:34-43 (Ep 1999)

Handelinge
10:34-43 (Ep 2000)

Handelinge
2:14a,22-32 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a, 36-41 (Paas 2002)

Handelinge
2:42-47 (Paas 2002)

Handelinge
7:55-60 (Paas 2002)

Handelinge
17:22-31 (Paas 2002)

Handelinge
1-11 (Hemel 2002)

Handelinge
1:6-14 (Pink 2002)

Handelinge
19:1-7 (Ep 2003)

Handelinge
11:1-18 (Paas 2004)

Handelinge
16:9-15 (Paas 2004)

Handelinge
10:34-43 (Paasfeesdiens 2005)

Handelinge
1:15-17 (Pinkster 2006)

BO

Romeine
Romeine
4:1-5,13-17 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-19 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-21 (Lyd 1999)

Romeine
8:6-11 (Lyd 1999)

Romeine
16:25-27 (Adv 2000)

Romeine
14:1-12 (KK 2002)

Romeine
8:12-17 (Trin 2003)

Romeine
5:1-5 (Drie-Eenheid 2004)

Romeine
16:25-27 (Adv 2005)

Romeine
4:13-24 (Lyd 2006)

1 Korintiers
1
Korintiers 1:1-9 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:10-18 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:18-31 (Ep 1999)

1
Korintiers 2:1-16 (Ep 1999)

1
Korintiers 9:24-27 (Ep 2000)

1
Korintiers 12:1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 12:3-13 (Pink 1999)

1
Korintiers 12:12-31 (Ep 2001)

1
Korintiers 13:1-13 (Ep 2001)

1
Korintiers 15: 1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:1-11 (Paas 2000)

1
Korintiers 15:12-20 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:35-50 (Ep 2001)

1
Korintiers 6:12-20 (Ep 2003)

1
Korintiers 7:29-30 (Ep 2003)

1
Korintiers 8:1-13 (Ep 2003)

1
Korintiers 9:16-23 (Ep 2003
)
1
Korintiers 10:1-13 (Lyd 2004)

1
Korintiers 1:3-9 (Adv 2005)

1
Korintiers 1:18-25 (Lyd 2006)

 

2 Korintiers
2
Korintiers 1:18-22 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:1-6 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:12-4:2 (Ep 2001)

2
Korintiers 6:1-13 (KK 2000)

2
Korintiers 8:7-15 (KK 2000)

2
Korintiers 12:2-10 (KK 2000)

2
Kor 13:11-13 (Trin 2002)

2
Korintiers 4:3-6
(Verheerlikingfeesdiens
2003)

BO

Galasiers
Galasiers
2:5-21 (KK 2001)

Galasiers
3:19-29 (KK 2001)

Galasiers
5:1-25 (KK 2001)

Galasiers
6:1-6,11-18 (KK 2001)

Efesiers
Efesiers
1:15-23 (Hemel 1999)

Efesiers
2:11-22 (KK 2000)

Efesiers
3:14-21 (KK 2000)

Efesiers
4:1-16 (KK 2000)

Efesiers
4:25-5:2 (KK 2000)

Efesiers
5:8-14 (Lyd 1999)

Efesiers
5:15-32 (KK 2000)

Efesiers
6:10-20 (KK 2000)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2003)

Efesiers
2:1-10 (Lyd 2003)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2005)

Filippense
Filippense
1:21-30 (KK 2002)

Filippense
2:1-13 (KK 2002)

Filippense
3:4b-14 (KK 2002)

Filippense
4:1-9 (KK 2002)

Filippense
1:3-11 (Advent 2003)

Filippense
4:4-7 (Advent 2003)

Filippense
3:4-14 (Lyd 2004)

Filippense
2:15-11 (Lyd 2004)

Kolosense
Kolossense
3:1-4 (Paas 1999
)
Kolossense
3:12-17 (Sondag na Kersfees 2003)

1
Tessalonisense
1
Tessalonisense 1:1-10 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:1-8 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:12-3:13 (KK 2002)

1
Tessalonisense 4:13-18 (KK 2002)

1
Tessalonisense 5:1-11 (KK 2002)

1
Tessalonisense 3:9-13 (Advent 2003)

1
Tessalonisense 5:16-24 15 (Adv 2005)

1 Timoteus
1
Timoteus 1:12-17 (KK 2001)

1
Timoteus 2:1-7 (KK 2001)

1
Timoteus 6:6-19 (KK 2001)

1
Timoteus 3:1-13 (KK 2005)

1
Timoteus 3:14-4:5 (KK 2005)

1
Timoteus 4:6-16 (KK 2005)

1
Timoteus 6:1-10 (KK 2005)

1
Timoteus 6:11-21 (KK 2005)

Titus
Titus
3:4-7 (Kersfeesdiens 2005)

Filemon
Filemon
1:1-21 (KK 2001)

BO

Hebreers
Hebreers
5:1-10 (KK 2000)

Hebreers
7:23-28 (KK 2000)

Hebreers
10: 16-25 (GV 2003)

Hebreers
10:5-10 (Advent 2003)

Hebreers
4:14-16 (Lyd 2004)

Hebreers
13:7-19 (KK 2004)

Hebreers
5:11-6-12 (KK 2004)

Hebreers
10:32-39 (KK 2004)

Hebreers
12:1-3 (Sondag van Jesus Feesdiens 2004)

Hebreers
5:5-10 (Lyd 2006)

Jakobus
Jakobus
1:17-27 (KK 2003)

Jakobus
2:1-13 (KK 2003)

Jakobus
3:1-12 (KK 2003)

Jakobus
3:13-4:8a (KK 2003)

Jakobus
5:13-20 (KK 2003)

1 Petrus
1
Petrus 1:3-9 (Paas 1999)

1
Petrus 1:17-23 (Paas 1999)

1
Pet 2:2-10 (Paas 1999)

1
Pet 2:19-25 (Paas 1999)

1
Pet 3:13-22 (Paas 1999)

1
Pet 4:12-14,5:6-11 (Pink 1999)

1
Petrus 3:18-22 (Lyd 2006)

2 Petrus
2
Petrus 1:16-21 (Ep 1999)

2
Petrus 1:3-11 (KK 2004)

2
Petrus 3:3-15 (KK 2004)

2
Petrus 3:8-15 (Adv 2005)

1 Johannes
1
Johannes 5:1-6 (Pa 2000)

1
Johannes 5:9-13 (Pink 2000)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2003)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2003)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2006)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2006)

1
Johannes 3:16-24 (Paas 2006)

1
Johannes 4:7-21 (Paas 2006)

1
Johannes 5:1-6 (Paas 2006)

2 Johannes
2
Johannes 4:11 (KK 2004)

3 Johannes
3
Johannes 1-12 (KK 2004)

Openbaring
Openbaring
22:6-21 (Pink 2001)

Openbaring
3:7-13 (KK 2006)

Openbaring
3:14-22 (KK 2006)

Openbaring
4:1-11 (KK 2006)

Openbaring
5:1-14 (KK 2006)

BO