{ARGIEF}

Lees hier interessante bydraes in die navorsingsgroepe hieronder gelewer is. Kyk gerus ook na ons boekhoek waar ons gereeld enkele boeke resenseer en ook na die dagkonferensies wat vir die volgende maande beplan word.

‘n Eietydse geloofsleer
Gemeente en prediking
Gemeente en Liturgie
Gemeente en kleingroepe
Familia (familie, gesin en jeug)
Morele ori├źntering in en deur gemeentes
Christene en hul werk
Rentmeesterskap (oor gemeentes en hul finansies)
Vroue in die kerk
Versoening en Shalomgemeenskappe
Armoedebestryding deur gemeentes
Lering
Afrika Gereformeerdheid
Bediening in die stad
Ekklesiologie
Leierskap/Predikantsamp
Spiritualiteit
Gemeente Ontwikkeling
Bediening aan die afgetrede persoon