{ARGIEF}

So blaai ek terug na wat my aan die begin van verlede jaar aangeraak het:

9 Januarie net voor die inhuldiging van president Barack Obama:

Leiers moenie hulle poëtiese passie verloor nie. Poëtiese woorde is die seismograaf van die emosionele demografie. Dit sny diep in die menslike siel, en is die grype van die menslike gees na die Gees van ons Skepper. Woorde en Logos is die laserpunt wat die vlam van leierskap fokus.

11 Januarie

Vertroue en spanwerk: verlies aan vertroue is die grootste disfunksie van ‘n span

27 Januarie

John Maxwell wat praat oor al sy mislukkings en die toestemming om te mag misluk

29 Januarie

Bill Hybels se Popeye uitdrukking wat leiers motiveer: I can stands it no more!

Gaan kyk gerus by Leierskap onder die Blogs vir meer…

Wat sou jy graag vanjaar wou lees in hierdie blog?