{ARGIEF}

Wat by die byeenkoms gebeur

Hierdie byeenkoms is nie ‘n geleentheid op sigself nie.  Dit vorm deel van die vrouebediening se breë jaarprogram.  Die program onderskryf die gemeente en/of die vrouebediening se visie en moet na spesifieke doelwitte in dié verband streef.

Reël van die byeenkoms

Die bestuurskomitee bepaal hoe die byeenkoms gereël word. Bestuurskomiteelede deel verantwoordelikhede of indien diensgroepe bestaan word hulle ook betrek.

Wanneer moet die byeenkoms plaasvind?

Een keer per kwartaal of soos bepaal.  Wissel vergadertye: In die dag as dit winter is. Saans as dit warm is (almal: oud, plaasvroue, ens. kry dan ‘n kans om die geleentheid by te woon.)  Tog is dit ook sinvol as die byeenkomste altyd op dieselfde tyd plaasvind.  Die vroue onthou dan om die spesifieke datum en tyd oop te hou. Sondae na kerk.  Met die aanddiens.  Saterdag.

Vorm van die byeenkoms

Wissel die vorm en kombineer verskillendes:

Lesings, Groepbesprekings, Gonsgroepe, Paneelbesprekings, Rollespel,Uitstallings bv. van boeke, Films, Video’s, Voorlesings, Opvoerings, Demonstrasies, Uitstappies.

 

Hoe gemaak om byeenkomste vars te hou?

Elke byeenkoms moet ‘n element van verrassing bevat.

Varieer die volgende:

 • Die vorm van die byeenkomste
 • Die plek (bv. die ouetehuis, konsistorie, kerk of saal, die verhoog of buite!)  Dit is belangrik om te onthou dat die grootte van die groep, die grootte van die lokaal bepaal.  Vyftig vroue is verlore in ‘n groot kerkgebou.  Dieselfde aantal vroue sal ‘n warm geborge atmosfeer in die kleiner konsistorie ervaar.
 • Die rangskikking van die stoele (halfmaan, kringe, rye, na die kant van die saal.)
 • Die vorm van die tafels (langwerpig, klein, rond of glad nie.)
 • Die naam (dalk ‘n lentetee of ‘n gebedsontbyt of ‘n getuienisaand.)
 • Die verversings.
 • Die groepering van die lidmate (diensgroepe of wyke saam, of almal wat in dieselfde maand verjaar.)

 

Beplanning van ‘n byeenkoms

Besluit WIE doen WAT, WAAR,  WANNEER en WAARMEE

KONTROLEER die reëlings.  Die voorsitter moet die vordering van die reëlings kontroleer.  Dis nie polisieman speel nie, maar net belangstelling in elkeen wat ‘n opdrag gekry het.  ‘n Oproep om seker te maak dat elkeen reggekom het, is dikwels al wat nodig is.

Evalueer  die byeenkoms

Bekendstelling van die byeenkoms

Wees kreatief. Die volgende moontlikhede kan oorweeg word of kan gekombineer word:

 • Kanselafkondiging (deur die predikant of met toestemming deur die voorsitter van die vrouelidmate of die diensgroepvoorsitter)
 • Skriftelik op die gemeente se afkondigingsblaadjie (maak dit interessant deur bv. ‘n spesiale raampie of prentjie rondom die afkondiging aan te bring.)
 • Powerpointskyfie
 • SMS
 • Interessante uitnodiging by die deure
 • Persoonlike uitnodigings in die wyke deur die wyksleidster of die diensgroepverteenwoordiger,

Hantering van die spreker

 • Kontak betyds die spreker telefonies om te verneem of hy beskikbaar is.
 • Verduidelik aan hom die doel en spesifieke doelwitte van die byeenkoms.
 • Gee aan hom ‘n spesifieke onderwerp.  (Die woorde “Kom praat oor enige onderwerp”, is ‘n duidelike bewys dat die byeenkoms nie beplan word nie, maar sommer gaan gebeur!).
 • Gee aan die spreker ‘n spesifieke aanduiding van hoeveel tyd hy beskikbaar het.
 • Verduidelik aan hom hoe hy by die program inpas.  Ds bv. belangrik om te weet of hy die enigste spreker sal wees of dalk een van drie.
 • Skets aan hom die teikengehoor.
 • Vra wat sy optrede kos.
 • Volg die telefoniese gesprek op met ‘n BRIEF waarin alle inligting vervat is:

doel van byeenkoms asook die spesifieke doelwitte wat nagestreef

word,onderwerp, datum, tyd, plek plus aanwysings hoe om daarheen te ry,

kleredrag, teikengehoor asook verwagte grootte van die gehoor, ‘n volledige

program van die byeenkoms,tydsduur van sy toespraak.

 • Skakel ‘n week of twee voor die tyd om te bevestig dat alles in orde is.  Verneem watter hulpmiddels benodig word.
 • Ontmoet die spreker op die vasgestelde tyd of plek.  Stel ‘n gasvrou aan om na hom om te sien.  Sy moet bv. sorg dat hy versings ontvang en weet waar die toiletgeriewe is.  Moet hom nie sommer aan homself oorlaat nie.
 • Stel die spreker aan die gehoor bekend:

Hou dit kort. Dit is nie nodig om ‘n hele CV voor te hou nie. Noem kwalifikasies en ervarings wat die persoon geskik maak om die spesifieke onderwerp te hanteer. Wees opreg – vermy oordrewe komplimente. Spreek die persoon korrek aan, bv. meneer, professor, doktor, ens. Skep ‘n vriendelike en gesellige atmosfeer – laat die spreker tuis voel. Skep ‘n verwagting by die gehoor sodat hulle graag na die spreker wil luister.

 • Bedank die spreker

Moenie die hele toespraak herhaal nie. Moenie kommentaar op die toespraak lewer nie, al het jy nie met alles saamgestem nie. Hou dit kort. Lig enkele sake wat jou besonderlik geraak het, uit. Laat die spreker voel hy/sy het iets besonders vir die groep gedoen. Bedank die persoon vir sy/haar moeite en wens hom /haar ‘n voorspoedige reis toe. Oorhandig ‘n geskenk of ooreengekome fooie.  Sluit daarby  reiskoste in.  ‘n Mens vra nie of ‘n spreker reiskoste wil hê nie.   Jy betaal dit net.  (Die kerk het vasgestelde tariewe wat van tyd tot tyd aangepas word.)

 

 

(Erkenning aan die Vrystaatse Sinode se Vrouebediening vir die bostaande inligting)

 

VOORBEELDE VAN ALGEMENE BYEENKOMSTE

Algemene Byeenkoms 

(Oostersee)

“en elkeen wat daarna gevoel het, het vrywillig ‘n offergawe vir die Here gebring vir die werk aan die tent van ontmoeting, vir al die ander dienste…. Elke vrou wat netjies kon weef, het gebring wat sy geweef het: blou, pers en bloedrooi wolstof en linne. Elke begaafde vrou wat graag wou, het die bokhaar gespin… ook speserye en olie vir die lampe, vir die salfolie en vir die geurige wierook.” Eks   35: 21,25,26,28

 1. Saal: Teksverse met blomme uitgebeeld: Blokke of oopstel Kerse/Musiek
 2. Verversings: Blok A en B
 3. “offergawes” bring uitstal: handwerk/ aan die Here gewy
 4. Gebedsmatjies
 5. Boekmerke
 6. Program:  
  • Groepe verdeel
  • Blomname
  • 3 Punte beweeg – of roteer of elke groep by ‘n tafel
  • a) Liedere – gebed
  • b) Gedigte/Aanhalings – gebed
  • c) Teksverse – gebed
  • Dan weer almal saam – kerse/musiek ‘n paar getuienisse en dan kniel almal en ons sluit af met gebed
  • Voornemens

 

———————————————

Algemene Byeenkoms- DIE GEUR VAN ‘N VROU

(Oostersee)

VERWELKOMING:

Die verskeidenheid geure verwelkom mens sommer al in die voorportaal. Al die reukwaters, olies, rome, kruie en speserye, geur kerse, en vars gebakte brood, skons, ens.

Daar is sterk geure, fyn geure, sagte geure, romantiese geure. Geure wat mens laat onthou!! Dan het elkeen van ons nog ons eie mens geur – aroma!!

Baie beslis is elke vrou hier vanaand, deel van ‘n verskeidenheid – elkeen verskillend, maar ook elkeen uniek en spesiaal. Baie welkom dus aan elkeen van julle, mag julle elkeen na behoefte vanaand iets saamneem, maar mag jy ook in jou saamwees met ander hier vanaand, iets van jou spesiale geur nalaat, agterlaat by ander.

Gebed

 

Ysbreker

Op tafels is 5 houertjies met 5 verskillende geure – kruie, speserye in. Ek gaan vir julle ‘n paar minute gee om dit te ruik, voel en selfs te proe as julle wil.  Raai dan wat daar in is. Skryf dit neer op papier op tafel. Gesels saam en gee ‘n raat vir elkeen – wat ons daarmee kan doen. Dit kan eg en waar wees of baie oorspronklik en kreatief!!

 

 1. Terugvoer:

Gee terugvoer van tafels – een of twee van ‘n groep. Gee self rate soos nagevors voor die tyd.

 1. Onthou geure: Sekere reuke maak herinnering wakker, nie waar nie? Gesels gou met mekaar – deel watter reuke laat watter herinnering na vore kom. Goed of sleg. Ek dink bv aan die reuk van ‘n vars geplukte tamatie, laat my dink aan my oom op Petrusburg – as die tamaties natgelei word, die vars grond reuk en tamatie vars gepluk – maar ek onthou ook die kwaai oom – jy mag nie raas as dit middae slaap tyd is nie en ook nie spat as jy toegelaat word om in die dammetjjie te swem nie!!
 2. Terugvoer: Vra weer sekere tafels se terugvoer.
 3. Hoe wil jy onthou word/ watter geur? Vra sommer direkte terugvoer. Watter geur sal jy wil hê moet eie aan jou wees. Huis geur – kos, Tuin geur – natuur, See-geur – Kosmetiese geur? Hoekom?
 4. Wat vra God van ons?  Vir God is geur liefde. Hy vra dat ons hemels gegeurde mense sal wees. Ons kan dit n et regkry as ons Hom toelaat om deel van ons hele wese te wees. Hy moet ons daagliks vernuwe. Want net God kan gewone feilbare mense opregte liefdesmense maak. Net Hy kan sy wonderlike liefde in ons harte plant sodat ons die wonder daarvan kan versprei.

Hemelse liefde kan nooit weggesteek word nie, juis omdat die heerlike geur daarvan so moeiteloos versprei.

6.       Afluiting– Jasmyn liefde.  Steek Geur kers aan en bid dat ons so geurig vir God sal brand – met roekelose oorgawe oor grense heen.

———————————————–

Algemene Byeenkoms – As die skoen jou pas….

(Oostersee)

Vooraf:  

 • Almal bring ‘n paar of twee skoene om uit te stal. Oues/ nuwes/ hoë hakke/ plathakke.
 • Reël met ‘n skoenwinkel om skoene uit te stal?!
 • Kry een van daardie meters waarmee mens meet watter nommer skoen jou pas.

 

Gespreksvraag:  Hoe lyk en voel die regte skoeisel – kom ons gee raad sodat ons die regte skoen kan kry wat pas. Gesels in groepe.

Ons teks sê dat ons die bereidheid om die evangelie te verkondig as skoene aan ons voete moet trek. Dit moet ook die regte skoen wees! Ons gaan na ‘n paar moontlikhede kyk en hoekom dit nie sal werk nie!

 • High polfaais:  Iemand kom oor verhoog gestap met BAIE Hoë  Hakskoene. Hierdie skoene is net vir mooi lyk en vir spesiale geleenthede.

 

i)              Om die evangelie uit te dra, ter wille van mooi en goed lyk, sal beslis nie ‘n impak maak nie. Dis dan net ‘n geleentheids getuienis wat nie eg is nie. Dit sal ongemaklik wees, want mense sal agterkom dat jy nie deurgaans in alle situasies getuig nie. (Noem nog voorbeelde)

Slotsom:  Christenwees in die nuwe SA het niks te doen met net mooi lyk vir kerk of geleenthede nie.

 • Lady-Di halwe hakke: Iemand vertoon sulke skoene. Dit mag dalk gemaklik wees, maar is nie heeltemal geskik vir ‘n ruwe terrein nie. Die skoene kan ook maklik gly op klippe.

i)                    Om die evangelie uit te dra, vra paraat wees. Nie net wanneer dit maklik is nie, maar juis veral wanneer die terrein bietjie rof is. Moet geleenthede kan raaksien en daarby kan aanpas. (voorbeelde)

Slotsom: Dis juis in moeilike situasies waar jy alleen staan dat jy moet kan getuig – met gemak, as deel van jou lewenswyse.

 • Sonder styl: Iemand kom ingeslof met pantoffels. Nog iemand met tekkies – en netjies aangetrek. Hierdie skoene/pantoffels is heerlik, maar net geskik vir die huis.

i) Dikwels is dit makliker om by jou huis vir jou kinders of man te vertel – miskien ‘n gedeelte uit die woord te deel. Wanneer ons dan in situasies buite die huis kom, slof ons maar saam met die stroom. Wil tog nie uit wees nie!  (Voorbeelde)

Slotsom: Christenskap in 2008 vra tye buite jou huis – bereidheid om die evangelie te verkondig is ‘n buite ding!

Wat kies ek dan?

 • ‘n skoen met ‘n hak wat gemaklik pas. ‘n Hak wat die punch kan vat. Gebreide leer is ‘n goeie keuse, want dit skeur nie as dinge woes raak nie. Bly lank mooi, standhoudend, duursaam. Oral en altyd bruikbaar.  (Iemand vertoon sulke skoene). Met hierdie skoene kan jy oral tuis wees.

Onthou:  Ek kan die skoene – die regte skoene kies – maar dit in die kas bêre vir een of ander tyd!!! Ek kan die regte skoene aantrek, maar nie ‘n tree versit nie.

Die belangrike is die bereidheid, gewilligheid. En raai wat? As jy bereid is, nooi God jou om in Sy stoor die beste skoene wat vir jou pas te kom haal. Daar is allerhande kleure en soorte net reg vir jou vir elke geleentheid.

 • Gebedsgeleentheid – stil gebed. Sê vir die Here of jy gewillig is!

 

Wees dan stylvol gereed! Kuier dikwels by God en voel goed oor jouself en geniet die reis – met skoene wat nommerpas, gemaklik en mooi aan jou voete sit.