{ARGIEF}

Om ‘n samelewing te bou wat waarlik ‘n habitat van geborgenheid is, het ons mense nodig met goeie habitus, mense van karakter en deug. Ons het mense nodig wat onder andere die deug van matigheid beliggaam.

Matigheid kom van die Latynse temperentia, wat letterlik regte maat, regte orde beteken. Matigheid beteken dus ons waak teen die oormatige, uitspattige  gebruik van middele. Ons  waak ook teen die onvoldoende toegang tot middele. Matigheid beteken ons streef in alles na die regte, orde, die regte maat – nie te veel nie en nie te min nie.

In Latyn word verskillende woorde gebruik om hierdie regte orde en regte maat op verskillende lewensterrreine aan te dui. Sobrietas, nugterheid, verwys na die regte gebruik van wyn. Castitas, oftewel kuisheid, verwys na die regte hantering van seksuele begeertes. Virginitas, maagdelikheid, verwys na die regte maat in seksuele gedrag. Ander gesigte van matigheid is Clementia (getemperdheid),  mansuetudo (teerheid en sagtheid), studiositas (die gewilligheid om onderrig te word), humilitas (nederigheid). ‘n Lewe van matigheid word bevorder deur  verecundia (positiewe skaamheid oor potensiele verkeerdheid) en honestas (die gepaste en nie wellustige genieting van goeie gawes).

‘n Lewe van matigheid, van die regte maat en orde, staan teenoor ‘n lewe van gierigheid, konsumerisme en verbruikersmanie. Matige mense is needrig en dink nie van hulleself meer as van ander nie. Hulle jag nie teen elke prys na meer en beter nie. Hulle demonstreer ‘n gepaste vergenoegdheid en dankbaarheid. Hulle weerstaan die verleidinge van die hedendaagse publieke kultuur wat jou altyd laat voel:  ek besit nie genoeg nie, ek weet nie genoeg nie, ek presteer nie genoeg nie, ek is nie aantreklik genoeg nie, en my werk geniet nie genoeg status en aansien nie.

Matige mense pas selfbeheersing en selfbeperking toe. Hulle doen dit, want hulle word deur die Gees beheer. Soos Galasiërs 5 verse 16 en 17 dit stel: …

Waar matigheid gestalte kry word mense en samelewings bevry van die angs van onvergenoegdheid. Waar matigheid beoefen word, het  ‘n land soos Suid-Afrika ook nie meer die twyfelagtige status van land met die grootste kloof tussen ryk en arm ter wereld nie!

Liewe Here, maak ons mense wat matigheid beoefen. Laat ons maat-ig leef want ons is, met respek, God se maats, God se jongmense, God se vriende. Laat ons met selfbeheersing leef omdat die Gees ons beheer.