{ARGIEF}

Die Communitas-navorsingsgroep oor rentmeesterskap het ‘n deelnemende werkswinkel ontwerp om groepe uit gemeentes (6 – 8 persone) te begelei tot die ontdekking en aanvaarding van die uitdaging van verantwoordelike rentmeesterskap op ‘n persoonlike sowel as gemeentelike vlak. Gemeenteleiers wat die kursus deurloop het sou dit met behulp van die handleiding in die gemeente kan aanbied. ‘n Volledige handleiding is beskikbaar. Hierdie kursus is ook ‘n volwaardige VBO-kursus
Aanbieders: Monty Sahd en Francois Cillié
Kontakpersoon Chrisna van der Merwe, 021-808 3624; cmer@sun.ac.za om reeling te tref