{ARGIEF}

Callings: Twenty Centuries of Christian Wisdom on Vocation

William C. Placher (editor)
ISBN: 978-0-8028-2927-6

$25

 

Die belangrike tema van roeping is die laaste paar jaar weer voluit op die tafel. Die publikasies van Badcock, Stevens, Volf, Dewar, Fowler en Schuurman is goeie voorbeelde hiervan.

Die boek van Bill Placher sluit hierby aan. Dit is ‘n wonderlike bloemlesing van twintig eeue se wysheid oor roeping en vocation. Die bykans sestig lesings is saam met ‘n aantal belangrike tekste verdeel in vier groot historiese periodes: die Vroeë kerk (100-500nC); die Middeleeue (500-1500 nC); Reformasie en daarna (1500-1800 nC) en die Post-Christelike wêreld (1800-vandag). Placher het ook ‘n goeie inleiding by elke afdeling geskryf.

Al die belangrike tekste oor roeping wat ‘n mens soek, word in die boek gedek. Van Ignatius en Justinus tot by Karl Barth. Met in die middel name soos Augustinus, bernard van Claivaux, Thomas Aquinas, Thomas a Kempis, Luther, Calvyn, Theresa Avila, Perkins, Law, Jonathan Edwards, Wesley, Newman, Bonhoeffer, Merton en vele ander.

‘n Wonderlike boek om proe-proe te lees en diep oor na te dink.

Coenie Burger


What am I going to do with my life? is a question that young people commonly face, while many not-so-young people continue to wonder about finding direction and purpose in their lives. Whether such purpose has to do with what job to take, whether to get married, or how to incorporate religious faith into the texture of their lives, Christians down the centuries have believed that God has plans for them.

This unprecedented anthology gathers select passages on work and vocation from the greatest writers in Christian history. William Placher has written insightful introductions to accompany the selections — an introduction to each of the four main historical sections and a brief introduction to each reading. While the vocational questions faced by Christians have changed through the centuries, this book demonstrates how the distilled wisdom of these saints, preachers, theologians, and teachers remains relevant to Christians today.

This rich resource is to be followed by a companion volume, edited by Mark R. Schwehn and Dorothy C. Bass, featuring texts drawn mainly from fiction, memoir, poetry, and other forms of literature.