{ARGIEF}

Claiming Theology in the PulpitWJK: 2003
Burton Cooper & John S McClure
ISBN-13: 9780664227029
$24.95

Encapsulating years of experience integrating critical theological thinking with the preaching task, Claiming Theology in the Pulpit will be a welcomed resource to both preachers and students. Through the use of a theological profile, Cooper and McClure help preachers become more aware of not only the broad theological traditions of the church but of their own particular theological appropriations. Part I of the book lays out the eight categories of the theological profile, offering a worksheet for readers to identify in summary fashion their own theological position. Part II suggests specific ways that preachers can use the profile as a tool to become more theologically intentional in their preaching.


Coenie Burger resenseer:

Die boek verteenwoordig ‘n lofwaardige en interessante poging van twee kollegas om die teologiese inhou en gehalte van preke aan die orde te stel. Cooper en McClure het saam klasgegee by die Louisville Presbiteriaanse Seminarie en vir jare saam ‘n kursus aangebied waarin hulle die onderliggende teologie in die studente se preke uitgewys en onder bespreking gebring het.
‘n mens deel die kollegas se bekommernis oor die teologiese gehalte van die prediking en waardeer hulle poging, maar ek is nie seker hoe geslaagd dit werklik is nie. Cooper, die sistematiese teoloog, het ‘n komplekse skema saamgestel waarvolgens die teologiese  aannames in die preek geplot word in terme van sake soos teologiese modus, skrifbeskouing, wêreldbeeld, ens. As ‘n bewusmakingspoging kan dit seker iets werd wees – ek wonder of daar nie meer konstruktiewe manier is waarop so iets gedoen kan word nie.
Die tweede deel van die boeke waarvoor McClure verantwoordelik is, werk beter.