{ARGIEF}

creation and last thingsby Gregory Cootsona

Geneva Press
 $19.95

Die boek is deel van Geneva Press se reeks “Foundations of the Christian faith” – wat bondige, populêre publikasies gerig op lidmate, daarstel. In hierdie band kyk een van die leraars van die bekende fifth avenuePresbyterian Church in New York na ‘n aantal van die moeilike vrae rondom geloof en wetenskap.

In die vier hoofstukke van die boek behandel hy die vraag na die skepping, die oorsprong en aard van die mensheid, die vraag na die kwaad (teodiseë) en die eindeskatologie.  Coonsena is klaarblyklik goed ingelig oor wetenskapkwessies en is sekerlik ‘n goeie kommunikeerder. ‘n Goeie boek!

Coenie Burger


 The goal of the Foundations of Christian Faith series is to enable readers to learn about theology in ways that are clear, enjoyable, and meaningful. Each volume examines the doctrines of the Christian faith and stimulates readers not only to think more deeply about their faith but also to lead them to understand their faith in relationship to contemporary challenges and questions. Individuals and study groups alike will find these guides invaluable in their search for depth and integrity in their Christian faith. In this well-written and concise volume, Greg Cootsona explores the doctrines of creation and eschatology (the end of days) in light of contemporary science. The author addresses what the relationship is between the creation in the beginning and the new creation at the end of time, how the doctrine of creation informs our lives as Christians, and how we grow in faith and love in light of these doctrines. (from Website)