{ARGIEF}

                                                   
  
                  
  
                         God praat – leef luisterryk: vir vergaderings. Frederick Marais.          Bybelkor, Wellington. 2007. ISBN–10: 086 487 462 6

ISBN–13: 978 086 487 4627