{ARGIEF}

Imagination and the journey of faithSandra M. Levy

Eerdmans. 2008

$18.00 Paperback; 202 pages

ISBN: 978-0-8028-6301-0 

Resensie deur Coenie Burger

Levy – `n kliniese sielkundige en episkopaalse priester – is van oordeel dat `n verlies aan verbeelding baie te doen het met moderne mense se onvermoë om transendensie te ervaar of waar te neem.  In die bespreek bespreek sy die verband en wys hoe `n herwaardering van rituele, musiek, poësie, kuns en stories mense kan help om hulle verbeeldingskrag, en dalk ook hulle geloof!, te herwin.

In die tweede deel van die boek gee sy praktiese raad oor hoe mense deur bepaalde oefeninge en praktyke hulle verbeelding kan ontwikkel.


What makes us open to mystery, to glimpses of the Transcendent in our daily lives? The power of the imagination, according to Sandra Levy — a power that has been seriously depleted in today’s postmodern culture.

To address and redress this situation, Levy first explores how the imagination expresses itself — through ritual, music, poetry, art, and story — and then focuses on specific practices that can exercise and enrich our spiritual capacity, thus opening us up to divine encounter.

Imagination and the Journey of Faith will speak to both those outside of a religious tradition and those in faith communities who wish to strengthen and deepen the imaginative power of their spiritual lives. (Eerdmans webblad)