{ARGIEF}

The Beginning of all thingsHans Küng

Eerdmans 2008

ISBN: 978-0-8028-6359-1

$18

In an age when faith and science seem constantly to clash, can theologians and scientists come to a meeting of minds? Yes, maintains the intrepid Hans Küng, as he brilliantly argues here that religion and science are not mutually exclusive but complementary.
Focusing on beginnings — beginnings of time, of the world, of man, of human will — Küng deals with an array of scientific precepts and teachings. From a unified field theory to quantum physics to the Big Bang to the theory of relativity — even superstring and chaos theories — he examines all of the theories regarding the beginning of the universe and life (of all kinds) in that universe.
Küng seeks to reconcile theology with the latest scientific insights, holding that “a confrontational model for the relationship between science and theology is out of date, whether put forward by fundamentalist believers and theologians or by rationalistic scientists and philosophers.” While accepting evolution as scientists generally describe it, he still maintains a role for God in founding the laws of nature by which life evolved and in facilitating the adventure of creation.
Exhibiting little patience for scientists who do not see beyond the limits of their discipline or for believers who try to tell experts how things must have been, Küng challenges readers to think more deeply about the beginnings in order to facilitate a new beginning in dialogue and understanding.

 Coenie Burger resenseer:

Die nuutste boeke van die vermaarde teoloog Hans Küng is inderdaad indrukwekkend opgestel. Dit handel oor “die begin” en probeer om wetenskapsteorieë daaroor te versoen met geloof in die God van die Bybel. Küng het ‘n diep oortuiging dat wetenskap en godsdiens met mekaar moet kan praat en dat ons nie kan toelaat dat die basiese verhouding van tussen die twee velde een van diepe verskil en konfrontasie word nie. In die loop van die boek gee hy aandag aan die meeste van die groot verklarende  wetenskapsteorieë soos “big bang”, kwantum, relatiwiteitsteorie, chaos-teorie, beoordeel dit en wys ook op die grense en beperktheid van die teorieë. Hy probeer van sy kant wys waarom dit sinvol en verantwoordelik is is om die vraag na God en sy betrokkenheid by die begin en by lewe te vra. In die loop van die boek gee Küng sy mening oor die meeste vrae rakende die wetenskap-geloof-debat.

Ek weet regtig nie genoeg van die debat om Küng se antwoorde te beoordeel nie, maar wat hy wil doen, is prysenswaardig. By dit kom dat Küng die gawe het om ingewikkelde sake goed en redelik eenvoudig te verduidelik. Al kan jy nie die antwoorde goed beoordeel nie, gaan hy jou help om die vrae beter te begryp en dalk een of twee van die teorieë vir die eerste keer te begin verstaan!