{ARGIEF}

Mure from Communitas on Vimeo.

Die kortfilm help gemeentes om te onderskei of hulle ’n gemeente is wat mense binne hou deur mure rondom hulle te bou en voorwaardes te gee vir behoort en of hulle ’n gemeente is wat met die aantrekkings krag van Christus versamel. Die bekende “bounded sets” teenoor “centered sets” word verduidelik en in ’n metafoor verpak wat gebruik kan word in eredienste en kleingroepe.