{ARGIEF}

Sondag Datum Sleutelteks Ander tekste
Advent – Epifaniefees
1 Eerste Sondag in Advent 29-Nov-15 1 Tessalonisense 3:9-13 Jeremia 33: 14-16
Psalm 25: 1-10
Lukas 21: 25-36
2 Tweede Sondag in Advent 06-Des-15 Maleagi 3: 1-4 Lukas 1:68-79
Filippense 1: 3-11
Lukas 3: 1-6
3 Derde Sondag in Advent 13-Des-15 Sefanja 3:14-20 Jesaja 12: 2-6
Filippense 4: 4-7
Lukas 3: 7-18
4 Vierde Sondag in Advent 20-Des-15 Lukas 1:47-55 Miga 5:2-5a
Lukas 1: 39-45, (46-55)
Hebreërs 10: 5-10
5 Kersfees 25-Des-15 Lukas 2: 1-20 Jesaja 9: 2-7
Psalm 96
Titus 2:11-14
6 Sondag na Kersfees 27-Des-15 Kolossense 3: 12-17 1 Samuel 2: 18-20, 26
Psalm 148
Lukas 2: 41-52
7 Epifaniefees 03-Jan-16 Jesaja 60: 1-6 Psalm 72:1-7, 10-14
Efese 3:1-12
Matteus 2:1-12
Tyd na Epifanie
8 Eerste Sondag ná Epifanie 10-Jan-16 Handelinge 8: 14-17 Jesaja 43: 1-7
Psalm 29
Lukas 3: 15-17, 21-22
9 Tweede Sondag ná Epifanie 17-Jan-16 Johannes 2: 1-11 Jesaja 62: 1-5
of  Psalm 36: 5-10
1 Korintiërs 12: 1-11
10 Derde Sondag ná Epifanie 24-Jan-16 Lukas 4: 14-21 Nehemia 8:1-3, 5-6, 8-10
Psalm 19
1 Korintiërs 12: 12-31a
11 Vierde Sondag ná Epifanie 31-Jan-16 Lukas 4: 21-30 Jeremia 1: 4-10
Psalm 71: 1-6
1 Korintiërs 13: 1-13
12 Sondag van die Verheerliking – Feesdiens 07-Feb-16 Lukas 9: 28-36, (37-43) Eksodus 34: 29-35
Psalm 99
2 Korintiërs 3:12 – 4:2
Lydenstyd
13 Aswoensdag 10-Feb-16 Joël 2: 1-2, 12-17   of   Jesaja 58:1-12
Psalm 51:1-17
2 Korintiërs 5:20b-6:10
Matteus 6:1-6, 16-21
14 Eerste Sondag in Lydenstyd 14-Feb-16 Deuteronomium 26: 1-11 Psalm 91: 1-2, 9-16
Romeine 10: 8b-13
Lukas 4: 1-13
15 Tweede Sondag in Lydenstyd 21-Feb-16 Lukas 13: 31-35 Genesis 15: 1-12, 17-18
Psalm 27
Filippense 3:17- 4:1
16 Derde Sondag in Lydenstyd 28-Feb-16 Jesaja 55:1-9 Psalm 63:1-8
Lukas 13:1-9
1 Korintiërs 10: 1-13
17 Vierde Sondag in Lydenstyd 06-Mar-16 Lukas 15: 1-3, 11b-32 Josua 5:9-12
Psalm 32
2 Korintiërs 5:16-21
18 Vyfde Sondag in Lydenstyd 13-Mar-16 Jesaja 43:16-21 Psalm 126
Johannes 12:1-8
Filippense 3:4b-14
19 Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens 20-Mar-16 Lukas 19: 28-40 – Palm Psalm 118:1-2, 19-29
Jesaja 50: 4-9a – Passie Psalm 31:9-16
Filippense 2:5-11
Lukas 22:14-23:56 of  Lukas 23: 1-49
Groot Lydensweek
Maandag van Groot Lydensweek 21-Mar-16 Hebreërs 9: 11-15 Jesaja 42: 1-7
Psalm 36: 5-11
Johannes 12: 1-11
Dinsdag van Groot Lydensweek 22-Mar-16 1 Korintiërs 1: 18-31 Jesaja 49: 1-7
Psalm 71: 1-14
Johannes 12: 20-36
Woensdag van Groot Lydensweek 23-Mar-16 Hebreërs 12: 1-3 Jesaja 50: 4-9a
Psalm 70
Johannes 13: 21-32
Wit Donderdag 24-Mar-16 Johannes 13: 1-17, 31b-35 Eksodus 12:1-4, (5-10), 11-14
Psalm 116: 1-2, 12-19
1 Korintiërs 11: 23-26
Paastyd
20 Goeie Vrydag – Feesdiens 25-Mar-16 Johannes 18:1-19:42 Jesaja 52:13 – 53:12 (2014-2015)
Psalm 22
Hebreërs 10:16-25 of Hebreërs 4:14-16, 5:7-9
21 Paasfees 27-Mar-16 Lukas 24: 1-12 Handelinge 10:34-43 of  Jesaja 65: 17-25
Psalm 118:1-2, 14-24
1 Korintiërs 15:19-26 of Handelinge 10: 34-43 of Johannes 20: 1-18
22 Tweede Sondag van Paastyd 03-Apr-16 Johannes 20: 19-31 Handelinge 5: 27-32
Psalm 118: 14-29 of Psalm 150
Openbaring 1: 4-8
23 Derde Sondag van Paastyd 10-Apr-16 Johannes 21: 1-19 Handelinge 9: 1-6, (7-20)
Psalm 30
Openbaring 5: 11-14
24 Vierde Sondag van Paastyd – 17-Apr-16 Johannes 10: 22-30 Handelinge 9:36-43
Goeie Herdersondag Psalm 23
Openbaring 7: 9-17
25 Vyfde Sondag van Paastyd 24-Apr-16 Johannes 13: 31-35 Handelinge 11: 1-18
Psalm 148
Openbaring 21: 1-6
26 Sesde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag 01-Mei-16 Johannes14:23-29 Handelinge 16: 9-15
Psalm 67
Openbaring 21:10, 22-22:5
27 Hemelvaart – Feesdiens – Pinkster begin 05-Mei-16 Psalm 47 Handelinge 1: 1-11
Efese 1: 15-23
Lukas 24: 44-53
28 Sewende Sondag van Paastyd 08-Mei-16 Johannes 17:20-26 Handelinge 16: 16-34
Psalm 97
Openbaring 22: 12-14, 16-17, 20-21
29 Pinksterfees 15-Mei-16 Johannes 14:8-17, (25-27) Handelinge 2: 1-21 of Genesis 11: 1-9
Psalm 104: 24-34, 35b
Romeine 8:14-17
Koninkrykstyd
30 Eerste Sondag in Koninkrykstyd 22-Mei-16 Johannes 16:12-15 Spreuke 8:1-4, 22-31
Drie-eenheidsondag – Feesdiens Psalm 8
Romeine 5:1-5
31 Tweede Sondag in Koninkrykstyd 29-Mei-16 Lukas 7:1-10 1 Konings 18:20-21, (22-29), 30-39
Psalm 96
Galasiërs 1:1-12
32 Derde Sondag in Koninkrykstyd 05-Jun-16 Lukas 7:11-17 1 Konings 17:8-16 (17-24)
Omgewingsondag Psalm 146
Galasiërs 1:11-24
33 Vierde Sondag in Koninkrykstyd 12-Jun-16 Lukas 7:36 – 8:3 1 Konings 21:1-10 (11-14) 15-21a
Psalm 5:1-8
Galasiërs 2:15-21
34 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd 19-Jun-16 Lukas 8:26-39 1 Konings 19:1-4, (5-7) 8-15a
Psalms 42 and 43
Galasiërs 3:23-29
35 Sesde Sondag in Koninkrykstyd 26-Jun-16 Lukas 9:51-62 2 Konings 2:1-2, 6-14
Psalm 77:1-2, 11-20
Galasiërs 5:1, 13-25
36 Sewende Sondag in Koninkrykstyd 03-Jul-16 Lukas 10:1-11, 16-20 2 Konings 5:1-14
Psalm 30
Galasiërs 6:(1-6) 7-16
37 Agste Sondag in Koninkrykstyd 10-Jul-16 Kolossense 1:1-14 Amos 7:1-17
Psalm 82
Lukas 10:25-37
38 Negende Sondag in Koninkrykstyd 17-Jul-16 Kolossense 1:15-28 Amos 8:1-12
Psalm 52
Lukas 10:38-42
39 Tiende Sondag in Koninkrykstyd 24-Jul-16 Kolossense 2:6-15, (16-19) Hosea 1:2-10
Psalm 85
Lukas 11:1-13
40 Elfde Sondag in Koninkrykstyd 31-Jul-16 Kolossense 3:1-11 Hosea 11:1-11
Psalm 107:1-9, 43
Lukas 12:13-21
41 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd 07-Aug-16 Jesaja 1:1, 10-20 Psalm 50:1-8, 22-23
Hebreërs 11:1-3, 8-16
Lukas 12: 32-40
42 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd 14-Aug-16 Jesaja 5:1-7 Psalm 80:1-2, 8-19
Hebreërs 11:29-12:2
Lukas 12:49-56
43 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd 21-Aug-16 Jeremia 1:4-10 Psalm 71:1-6
Hebreërs12:18-29
Lukas 13: 10-17
44 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd 28-Aug-16 Lukas 14:1, 7-14 Jeremia 2:4-13
Barmhartigheidsondag Psalm 81:1, 10-16
Hebreërs 13: 1-8, 15-16
45 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd 04-Sep-16 Lukas 14:25-33 Jeremia 18:1-11
Psalm 139:1-6, 13-18
Filemon 1-21
46 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd 11-Sep-16 1 Timoteus 1:12-17 Jeremia 4:11-12, 22-28
Psalm 14
Lukas 15:1-10
47 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd 18-Sep-16 1 Timoteus 2:1-7 Jeremia 8:18 – 9:1
Psalm 79:1-9
Lukas 16:1-13
48 Negentiende Sondag in Koninkrykstyd 25-Sep-16 1 Timoteus 6:6-19 Jeremia 32:1-3a, 6-15
Psalm 91:1-6, 14-16
Lukas 16:19-31
49 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 02-Okt-16 Klaagliedere 1:1-6 Klaagliedere 3: 19-26 or  Psalm 137
2 Timoteus 1: 1-14
Lukas 17:5-10
50 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 09-Okt-16 Jeremia 29:1, 4-7 Psalm 66: 1-12
2 Timoteus 2: 8-15
Lukas 17: 11-19
51 Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 16-Okt-16 Jeremia 31:27-34 Psalm 119: 97-104
2 Timoteus 3:14 – 4:5
Lukas 18: 1-8
52 Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 23-Okt-16 Joël 2:23-32 Psalm 65
2 Timoteus 4: 6-8, 16-18
Lukas 18: 9-14
Seisoen van die Voleinding
53 Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 30-Okt-16 Habakuk 1:1-4, 2: 1-4 Psalm 119: 137-144
Hervormingsondag 2 Tessalonisense 1: 1-4, 11-12
Lukas 19: 1-10
Herinnering van die afgestorwenes 01-Nov-16 Daniel 7:1-3, 15-18 Psalm 149
Efese 1: 11-23
Lukas 6: 20-31
54 Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 06-Nov-16 Haggai 1:15b – 2:9 Psalm 145:1-5, 17 -21 of  Psalm 98
2 Tessalonisense 2:1-5, 13-17
Lukas 20:27-38
55 Ses en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 13-Nov-16 Lukas 21:5-19 Jesaja 65:17-25
Psalm 12
2 Tessalonisense 3:6-13
56 Sewe en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Sondag van Christus die Koning – Feesdiens 20-Nov-16 Lukas 23:33-43 Jeremia 23: 1-6
Lukas 1: 68-79
Kolossense 1:11-20
Jaar A – Matteus – begin
57 Eerste Sondag in Advent 27-Nov-16 Matteus 24:36-44 Jesaja 2:1-15; Psalm 122;
Romeine 13:11-14;
58 Tweede Sondag in Advent 04-Des-16 Matteus 3:1-12 Jesaja 11:1-10; Psalm 72:1-7, 18-19;
Romeine 15:4-13;
59 Derde Sondag in Advent 11-Des-16 Matteus 11:2-11 Jesaja 35:1-10; Psalm 146:5-10
of Lukas 1:47-55; Jakobus 5:7-10;
60 Vierde Sondag in Advent 18-Des-16 Matteus 1:18-25 Jesaja 7:10-16; Psalm 80:1-7, 17-19;
Romeine1:1-7;
61 Kersfees 25-Des-16 Johannes 1:1-14 Jesaja 62:6-12; Psalm 97; Titus 3:4-7; Lukas 2:(1-7), 8-20