{ARGIEF}

Terwyl ek sit en die laaste blogartikel vir die jaar skryf voor ek ’n bietjie gaan uitspan, luister ek na die musiek van ” Les Misérables” . As jy dit nog nie beleef het nie, moet jy sorg dat jy die opvoering sien as dit weer Suid-Afrika toe kom. Dit gaan oor Hoop en Genade. Die verhaal gaan oor genade, vergifnis en ‘n nuwe begin !!

Op die oomblik kan ek nie help om die doop aan Kersfees te koppel nie! ‘n Simbool van die nuwe begin en nuwe hoop. Ja dit is wat die geboorte van die Here Jesus was- Die belofte van Hoop en Verlossing vir die mensdom!!

Dit is my wense vir elkeen van julle vir die kerstyd.

 

Ek wil graag die lofgebed van Maria nadat sy gehoor het sy gaan die kindjie Jesus in die wêreld bring met julle deel. In die gebed getuig sy van die goedheid van God !!

Luk 1: 46-56

“ En Maria het gesê: Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy Naam! Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat Hom eer. Kragtige dade het Hy met sy arm verrig; hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaar gejaag; maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog; behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid.”

Mag die kersfees vir elkeen ’n Gelukkige fees van Hoop en Genade wees

Quintus