{ARGIEF}

Dit sien ons in Handelinge waar die eerstes Christene alles met mekaar gedeel het – Elkeen het nie eerste aan homself/of haarself gedink nie, maar aan die ander. Onselfsugtig – gedagteloos aan die self

Ons sien dit die beste in die bediening, lewe en sterfte van Jesus Christus

Om onselfsugtig te wees is om goed te doen en lief te he ten spyte van en ondanks.

Vraag 3. Hoe help onselfsugtigheid ons om morele herstel te bewerk en watter implikasies het dit vir ons situasie van werkloosheid, armoede en rassisme?

Onselfsugtigheid help ons daarin dat, as ons nie onselfsuftig is nie, ons selfsugtig is, maw – ons alles net vir onsself wil he en ons niks omgee vir die ander een nie. Dus is onselfsuftigheid ook ‘n veiligheidsklep of maatreel wat ons beskerm teen selfsugtigheid. Dit dien as barometer vir ons  liefde tot God en ons naaste.  Onselfsugtigheid help ons juis omdat die eienskap ons bewus hou van die nood en pyn en die gesukkel van ander – Dit beweeg ons om nie net die potensiaal in die ander te merk nie, maar beweeg ons ook om iets te doen waarby die ander baat.

Met so ‘n lewensingesteldheid kan ons die regering, hulpverlenende organisasies en kerke help in ‘n gesamentlike poging om armoede uit te wis, mense hul menswaardigheid terug te gee en kan ons enige vorm van verdeeldheid, rassisme ‘n stuithou gee wat van ons samelewing ‘n heerlike, vrye en ondersteunende, meelewende samelewing help maak.