{ARGIEF}

Waar roeping, spiritualiteit en leierskap van predikante en geestelike leiers ontmagtig word, is een van die hoofredes dat hulle verhouding met Jesus êrens langs die pad verflou. Verskillende redes kan hiervoor aangevoer word:
  • ek bestee nie genoeg tyd in my verhouding met Hom nie
  • die groeiende aansprake op my tyd omrede ek by te veel goed betrokke raak
  • onduidelike gemeenteroeping sodat ek vir alles moet “ja” sê
  • onduidelike persoonlike roeping sodat ek voel ek moet by alles uitkom
  • onduidelike identiteit as geestelike leier sodat ek in al hoe meer bestuursfunksies opgesuig word
  • onbehoorlike bestuur van my energie sodat ek nie krag het as ek die tyd het nie
  • onvoldoende refleksie-tyd sodat ek nie in wysheid optree nie

Onlangs sien ek Leonard Sweet en Frank Viola skryf dat ons as Christene die evangelie oor so baie goed gemaak het – behalwe Jesus. In hulle JESUS MANIFESTO for the 21st Century Church skryf hulle “Jesus Christ is the gravitational pull that brings everything together and gives them significance, reality and meaning.”

Lees meer in hierdie Magna Carta for Restoring the Supremacy of Jesus Christ