{ARGIEF}

Ons betaal die verkeerde prys as ons:

  • ons families verwaarloos
  • gemeentes wil verander om by óns ambisie te pas
  • tevrede is om preke te maak met slegs ’n akademiese uitleg van die Skrif sonder om sélf God se stem te hoor
  • nie genoeg tyd aan gebed voor besluite bestee nie
  • ons effektiwiteit net meet aan ekonomiese produktiwiteit sonder om rekening te hou van die andersoortige aard van gééstelike ekonomie
  • kennis gelykstel aan wysheid

Die droom-deel van verandering is gratis, sê die bekende John Maxwell. Maar die reis is nie. Lees wat hy sê oor The Cost Question.