{ARGIEF}

 

Fokus: Die Lewenstransformerende Reeks is vir almal wat ernstig is oor hul geestelike lewe. Dit geskied net in kleingroepe en deelnemers fokus op hul innerlike lewe, om dit te ondersoek en te vier. Dit vra vir refleksie, gesprekvoering, belydenisse en ’n innerlike dialoog wat groei bevorder.

Die power point van die aanbieding kan hier afgelaai word

Waarmee kan die kursus help? Die Lewenstransformerende Reeks help gelowiges om:
•    Meer van God te leer en in te oefen hoe om intiem met God te lewe;
•    Met beter insig in hulself te groei/ontwikkel;
•    Egte Christen-gemeenskappe te vorm;
•    Gelowiges in ’n kleingroep ’n veilige ruimte te help ontwikkel waarin hulle hul worstelinge kan bely, mekaar kan ondersteun, opbou en mekaar verantwoordbaar kan hou vir geestelike groei; en om
•    Gelowiges te help ontdek waarmee God in hul lewe besig is.

Teikengehoor: Gemeenteleierskap en lidmate.

Aanbieders: Johan Kotze, Fasiliteerder by Communitas asook Guillaume Smit en Christo Klopper, predikante by NGK Brackenfell-Wes.

Materiaal: Uitdeelstukke

Aantal deelnemers: Onbeperk

Aanbiedingstyd: Wo 26 Aug 14:00–15:30