{ARGIEF}

Waar en Wanneer

Plek: NG Kerk Stellenberg

Datum: 25 en 26 Augustus 2009

Koste: R150 per dag (Sluit etes en verversings in)

Kundiges:
Dr Coenie Burger  –  PSD vir VBO (Voortgesette Bedieningsontwikkeling en Navorsing) en Direkteur Buvton
Dr Johan Burger  –  Senior navorser: Misdaad, Geregtigheid en Politieke Programme, Instituut vir Sekerheidstudies
Prof Stan du Plessis  –  Professor Ekonomie Universiteit van Stellenbosch
Dr Jeanette de Klerk-Luttig  –  Voormalige senior lektor Opvoedkunde Universiteit van Stellenbosch en Navorsingsgenoot Communitas/Buvton
Prof Jonathan Jansen  –  Rektor Universiteit van Vrystaat
Dr Chris Jones   –  Betrokke by die Universiteit van Stellenbosch se Kantoor vir Moraliteit en Morele Leierskap asook betrokke by Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie
Prof Nico Koopman  –  Dosent in Sistematiese Teologie en Direkteur van die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie

Navrae
Esta Nel
Telefoon    021 976 4519
Faks          086 657 5912
E-pos        esta@stellenberg.co.za