{ARGIEF}

Jeanette de Klerk-Luttig

Die vestiging van waardes is omvattend, kompleks en multidimensioneel, want die vestiging van waardes en die vorming van deugsame mense vind nie plaas in ‘n vakuum nie, maar in gesinne, skole en godsdienstige gemeenskappe. Dit is ook nie ‘n “quick fix”  nie, want dit behels dat kinders  oor ‘n lang tyd opgevoed en ingeoefen word om goeie, deugsame mense te word.  

Die vorming van waardes is ook  nooit ‘n eenvoudige, eendimensionele aangeleentheid nie.  Dit behels die kind in sy/haar totaliteit en sluit die kognitiewe, affektiewe en gedragsaspek in. Dit behels; reflektering en nadenke, besluitneming en kritiese denke, die vorming van gesonde morele gewoontes oor tyd, die aktiewe betrokkenheid by morele aksies asook formele onderrig.

Die uitdaging is daarom nie bloot om waardes te onderrig nie, maar om geleenthede te skep waar die kind/jong mense waardes kan ontdek, bespreek, herdefinieer en kan internaliseer om as basis van hul lewe te dien.

Hoe doen mens dit?

Dieter Zander (in The gospel for Generation X) praat van die 4 R beginsel

  • Be Real,
  • Be Relational,
  • Be Relevant and
  • Be Rousing.

Be Real:

Wanneer iemand in gesprek met jong mense enige iets anders as haar of homself wil wees gaan dit net nie werk nie. Jong mense wil graag aanvaar word vir wie hulle is en hulle is bereid om jou te aanvaar soos jy is, as jy bereid is om “real” te wees. 

Be Relational

Hulle identifiseer met waardes indien hulle die waardes beleef in verhoudings en interaksies.  Een van die belangrikste dinge wat die jeugwerker/ouer kan doen, is om aan sinvolle verhoudings te bou.

Be Relevant:

Die affektiewe komponent plus die aanspreek van werklike lewensvraagstukke is van kardinale belang by enige jeugbediening. 

Be Rousing:

Die term impliseer energie, entoesiasme en kreatiwiteit.

Mike and the Mechanics The living years: Laai die PowerPoint hier af.

 

{gallery}Waardevorming{/gallery}