{ARGIEF}

OKTOBER 2011 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE GEBASEER OP DIE FOKUSTEKSTE VAN DIE LEESROOSTER

  • VYFTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 2 Oktober Eksodus 20:1-4; 7-9; 12-20 Ek is die Here jou God…
  • SESTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 9 Oktober Eksodus 32:1-14 As die Here nie sien nie…?
  • SEWENTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 16 Oktober Matt.22:15-22 Gee aan God wat aan God behoort…
  • AGTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 23 Oktober Levitikus 19:1-2, 15-18 Wees heilig, want Ek die Here jou God is heilig
  • NEGENTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 30 Oktober Josua 3:7-17 Op die drumpel van die beloofde land