{ARGIEF}

Reg=reg, verkeerd=verkeerd
Ysbreker
Was jy al in die moeilikheid omdat jy die waarheid gepraat het of ‘n goeie daad wou doen? Vertel ons daarvan.
Lof en Aanbidding
Raak nou eers weer stil. Geniet die rus en fokus op die Here by jou. Dink na oor die afgelope week in jou lewe. Sien een ding raak wat jy sien as God se geskenk van liefde aan jou. Dank Hom daarvoor. Iemand kan die volgende woorde voorlees en die groep dink biddend daaroor: “Jesus, die Geseënde Een, was arm. Die armoede van Jesus was baie meer as ekonomiese en sosiale armoede. Jesus was arm omdat Hy vrywillig magteloosheid bo mag gekies het; kwesbaarheid bo ’n aggressiewe houding; afhanklikheid bo selfgenoegsaamheid.” (Henri Nouwen) Sing dan vir Hom lofliedere en aanbid Hom.
Woord
Amos 5:6-15 (ook in Die Boodskap)

 1. Lees eers weer die gedeelte met jou hart biddend. Let op woorde of sinsnedes wat vir jou uitstaan en herhaal die woorde in jou gedagtes. Sien hoe dit deel word van jou lewe.
 2. Wat is die mense se behoud? (Vers 4, 5a)
 3. Hoe lyk dit wanneer mense die wil van die Here ignoreer? (Verse 7, 10, 11a, 12)
 4. Wie is die verstandige mens en wat doen hy in die bose tyd? (Vers 13)
 5. Wat verlang die Here in die bose tyd van sy kinders? (Verse 14,15)
 6. Gesels weer saam oor versMense wil graag sien, hoor en ervaar dat die Here by ons is. Kan dit wees dat ons Hy is by ons, terwyl ons eintlik weet dat Hy lankal nie meer sigbaar is in ons lewens nie? Hoe verander die Here deur die Woord jou lewe. Praat in stilte met Hom daaroor.

Bedien mekaar
Draai 3-3 na mekaar toe. Sê eers vir mekaar hoe julle mekaar as broers en susters waardeer en deel dan julle behoeftes met mekaar. Bid dan vir mekaar en dat die Here se teenwoordigheid sigbaar sal wees in en deur julle groep.
Uitreiking
Hoe kan die groep saam die teenwoordigheid van die Here die week gaan uitlewe? By wie gaan julle dit doen?
EEN-EN-TWINTIGSTE WEEK IN KONINKRYKSTYD
21 Oktober
Jes.53:4-12
Hy kom neem ons ergste seer op Hom
Ysbreker
Watter een persoon in jou lewe kan jy in die middel van die nag skakel of wakker klop en weet hy sal daar wees vir jou?
Lof en Aanbidding
Ons kom nou eers tot rus by die Here. Dink vir ’n paar oomblikke aan Hom as die God wat met liefde en waardering na jou jou kyk en Homself graag aan  jou wil gee. Praat in stilte met Hom. Loof en aanbid Hom dan met liedere, wat afgewissel kan word met een-sin-gebede.
Woord
Jes.53:4-12

 1. Lees nou weer hierdie gedeelte in stilte en sien die woord(e) raak wat jou hart aanspreek. Dink daaroor na en sien reeds hoe die woorde jou lewe verander.
 2. Wat staan vir jou uit oor die kneg van die Here in hierdie gedeelte en hoe raak dit jou?
 3. Wat lees jy raak oor “ons” in hierdie verse? (Verse 4-6)
 4. Lees nou 1Pet.2:21-25. Hoe vergelyk dit met die gedeelte uit Jesaja?
 5. Hoe kan ons Jesus in sy lyding navolg? (Vgl. 1Pet.4:12-14)
 6. Hoe verander die Here jou lewe deur hierdie woorde? Deel dit met mekaar en raak dan stil en praat met die Here daaroor.

Bedien mekaar
Draai nou 3-3 na mekaar toe. Dra mekaar aan die Here op en bid dat almal Jesus in jou broer/suster sal sien waar jy ook al beweeg.
Uitreiking
Jesus het gekom om by ons in ons ergste nood en seer te wees. Is daar iemand in jou omgewing wat nou in diepe nood en seer verkeer by wie Hy graag in jou wil wees?