{ARGIEF}

Jy word genooi na twee geleenthede waar Ds Dirkie van der Spuy van Moreletapark as spreker optree. Lidmate, gemeenteleiers en veral predikante sal dit nuttig en leersaam vind. Elkeen van die twee aande is 3 VBO-punte werd.

25 Junie: Hoe lyk en werk ‘n Christelike gemeente? Die vrug van kleingroepe; hulle rol en funksionering.
26 Junie: ‘n Leier se geestelike lewe: Vervulling met die Heilige Gees; Toerusting, die rol van die Heilige Gees en die gawes.

Tyd: 19:00 tot 21:30
Plek: Parow-Panorama Gemeente
Toegang: Gratis

LW Bevestig jou bywoning by die skriba of Ds. Etienne Nolte:

Die skiba: Mariana Botha 021 9303100 of by
Ds. Etienne 083 332 4592