{ARGIEF}

ONDERWYS – HALFDAG-KONFERENSIE 13 JUNIE 2013 /EDUCATION – HALF DAY CONFERENCE: 13 JUNE 2013
Help ons asseblief om ons halfdag-konferensie oor die Vyf grootste uitdagings vir die Onderwys in die Wes-Kaap onder die aandag van skoolhoofde en onderwysleiers in u gemeente en gemeenskap te bring/Please help us to remind principals and leaders in education within your community about the half day conference on Education’s Five Toughest Challenges in the Western Cape.  Hierby aangeheg is die tweetalige uitnodiging wat in April aan skoolhoofde van hoër- en laerskole in die Kaapse Skiereiland gestuur is. Gee hierdie inligting asseblief aan skoolhoofde en onderwysleiers in u gemeente, of herinner hulle net weer daaraan/Refer to the attached bilingual invitation as sent to principals of high and primary schools in the Cape Peninsula during April. Please provide this information to principals and education leaders within your congregation or community, or remind them about this event.

U is ook welkom om ‘n e-pos te stuur na kommunikasie@kaapkerk.co.za, met die versoek om die uitnodiging aan iemand anders te stuur/Alternatively, you are welcome to e-mail kommunikasie@kaapkerk.co.za to request that the invitation is sent to someone else.  Bywoning moet asseblief voor Dinsdag 4 Junie 2013 bevestig word/Attendance is to be confirmed before Tuesday 4 June 2013.