{ARGIEF}

Die skrywer Dallas Willard het my die afgelope week hard tussen die oë getref toe ek na die volgende opmerking van hom geluister het:
Hoe meet ek my geestelike diepte en of groei? Wel deur vir jouself te vra hoe maklik of hoe moeilik jy die radikale opdragte van Christus gehoorsaam. Dit is nou om jou vyande lief te hê, dié te seën wat jou vervloek en vervolg, nie jou humeur te verloor nie, maar in alle opsigte met selfbeheersing te lewe. Die lysie is veel langer.
Ek het net weer besef hoe onmoontlik is dit om self uit eie krag te bly groei. Daarvoor het ons die werking van die Gees en loutering, ja selfs pyn, nodig.