{ARGIEF}

Leierskap sukkel maar om in hierdie dae uit die nuus te bly. Dit is ook nie sonder rede nie. Terwyl daar soms wyd kritiek oor leierskap uitgespreek word, voel  mense aan dat ons onsself by talle kruispaaie bevind en dat ons vaardige en waardige leierskap op elke terrein van die lewe baie nodig het. Die uitdagings waarvoor leierskap staan, is baie, maar mag ek een onderstreep. Leierskap het nie net die onderskeidingsvermoë en wysheid nodig om die regte ding te doen nie, maar ook die moed nodig om die regte ding te doen. Dit is nie altyd so eenvoudig nie. Talle leiers druip die karaktertoets, nie omdat hulle slegte mense is nie, maar omdat hulle bang is. Vrees laat ons vries en vrees laat ons faal.  Ons is dikwels bang vir mense. Ons is bang vir wat mense gaan sê. Ons is bang om aansien of ondersteuning te verloor.
Om werklik `n verskil te maak, gaan soms vra dat jy dinge sal doen waarvoor niemand anders kans sien nie. Leiers leef nie sonder vrees nie. Hulle weet net hoe om hulle vrees te oorkom. Om voor te loop, vra dikwels dat jy die onseker, onbewandelde en gevaarlike pad sal kies. Nie almal sien daarvoor kans nie. In beide die politiek, ekonomie en kerk is dit egter dikwels dié mense wat keuses gemaak het, waarvoor niemand anders kans sien nie, wat die verskil gemaak het.
Die vraag is waar die moed vandaan kom? Die bekende Duitse teoloog, Karl Barth, het op `n keer gesê: “Moed is vrees wat klaar gebid het.”  Dit klink na `n paradoks, maar moed vind jy op jou knieë! Gelowige leierskap bring baie ure op hulle knieë deur.
Tweedens. Jy sterf aan jouself, jou eie belange, jou ego en trots. Dit is vir ons as mense nie so eenvoudig nie, maar daar groei `n ongelooflike vryheid en moed in jou wanneer jy presies dit met die hulp van God regkry. Dit is eers as jy jouself verloor dat jy paaie begin loop, wat voorheen vir jou ondenkbaar was. Wie egter gedurig sy of haar eie belange eerste stel, loop die gevaar om vreesagtig en krampagtig te bly lewe.
Derdens. Jy leef uit die vriendskap en krag van gelowige vriende om jou. Goeie leierskap bou altyd goeie spanne. Dit is `n gawe, maar ook `n noodsaaklikheid vir goeie leierskap.  Terselfdertyd leef hulle met vertrouelinge en vriende om hulle, wat hulle in moeilike keuses bystaan. Sulke vriende is `n ongelooflike geskenk aan leierskap.
Vierdens. Jy leef met `n innerlike krag (Ef. 3) wat die Gees van God aan jou gee. Dit is `n kosbare ervaring wanneer jy besef en ervaar dat die Krag in jou, groter is as die storms om jou!
Vyfdens. Christen leierskap volg graag die voorbeeld van Christus na. Nêrens word dit duideliker geïllustreer as by Sy kruisdood nie. Natuurlik was Christus bang. Die Bybel vertel ons daarvan. Nogtans het Hy allereers God se wil gesoek en so die pad gestap wat Hy moes. Dit het die toekoms verander.
Mag leiers in ons land dit meer verstaan en leef.
Dr Hanekom is die moderator van die NG Sinode van Wes- en Suid-Kaapland