{ARGIEF}

Daar het al feitlik duisende boeke oor leierskap verskyn. In my eie denke oor leierskap is ek baie lank gerig deur sommige van die meer klassieke temas. Hier dink ek aan dinge soos visie, spanbou, waardes en veel meer. Die volgende is uit die hart en die vuis geskryf tydens die verkiesing van die VGK se moderatuurslede by hul afgelope Algemene Sinode. Terwyl die kandidate verkies is, het ek myself afgevra: Wat is en maak van `n leier `n leier? Met dit as agtergrond, net die volgende:
1. Daar is altyd `n bykans ondefinieerbare “iets” aan leierskap. Hierdie “iets” kan setel in ouderdom, gewildheid, geliefdheid, wysheid, kennis, vertroue, moed, passie, energie en entoesiasme en charisma. Dit verskil van persoon tot persoon, maar daardie “iets” is altyd teenwoordig.
2. Leiers definieer die werklikheid. Hulle verstaan wat aan die gebeur is en kan dit verwoord. Te midde van kompleksiteit kan hulle `n weg aandui.
3. Leiers kan probleme oplos.
4. Leiers kan probleme antisipeer en die moeilikheid begin aanspreek voor dit te groot is.
5. Leiers kan motiveer en inspireer.
6. Leiers dien met integriteit en nederigheid.
7. Leiers lei met helderheid en moed.
8. Leiers raak die harte en denke van mense aan.
9. Ware leiers word deur mense gevolg wat hulle sal ondersteun, selfs al maak hulle soms foute.
10. Ware leiers kan goed kommunikeer.