{ARGIEF}


Die afgelope tyd se dramatiese gebeure in die internasionale finansiële wêreld het net weer kom onderstreep hoe broos ons wêreld is. Voeg hierby `n goeie dosis plaaslike politieke en sosio-maatskaplike onsekerheid en baie sou kon wonder waarheen ons oppad is. Krisisse was nog altyd deel van ons lewe en sal ook in die toekoms wees. Die vraag is hoe `n mens in so `n wêreld leef?
Die bekende dirigent van die Bostonse simfonie orkes, Benjamin Zander, praat graag oor die moontlikhede wat elke dag om ons bestaan. Ten einde dit raak te sien, is dit belangrik dat ons vertrekpunte of verwysingsraamwerk reg sal wees. Zander sê dat dit nie help om oor en oor vir jouself te sê “hoe dit was” nie. Dit maak jou dikwels net kwaad, bitter en depressief. Dit help ook nie om te sê “hoe dit behoort te wees” nie. Dit veroorsaak stres, omdat jy meestal `n magteloosheid ervaar as jy na die werklikheid om jou kyk. Dit help meer dikwels om gewoon te sê: “Dit is hoe dit is”. Dit is geensins `n fatalistiese opmerking nie, maar `n nugtere aanvaarding dat al wat ons het opgesluit lê in vandag. Dit geld vir ons gesondheid, finansies, verhoudinge, ja, elke duimbreedte van ons bestaan. Dit is egter nie waar dit stop nie.  Môre se moontlikhede is ook opgesluit in vandag.
Die toekomskundige, John Naisbitt, sê tereg dat weinig van wat in die toekoms gaan gebeur, se wortels nie alreeds in vandag lê nie. So is Lehman Brothers se moeilikheid sekerlik nie eers `n week terug gebore nie. Die beginsel geld vir ons moeilikheid, maar ook vir die positiewe moontlikhede wat ontsluit kan word. Die vraag is of ons dit raaksien? Naisbitt verwys na Einstein se teorieë en sê dat Einstein min formules self uitgedink het, maar in staat was om op die regte bestaande formules te bou.  Al wat ons het, is dit wat ons vandag het. Die vraag is watter wortels ons gaan koester en watter plantjies ons gaan natmaak om môre soet vrugte te eet?
Gelowiges verstaan dat daar veral een groot werklikheid is, wat deel is van vandag. Dit is die Drie-Enige God self. Jesus Christus is inderdaad gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde (Heb 13:8). Dit is hierdie God wat ons help om die moontlikhede midde in die moeilikheid raak te sien en te ontsluit. Hy is die stabiliteit, belofte en moontlikheid wat in vandag opgesluit lê. Meer en meer stemme gaan op wat sê dat ons versigtig moet wees om ons eie planne met alle mag te probeer realiseer. Dit ontneem ons doodeenvoudig die geleentheid om die Godgewe moontlikhede om ons raak te sien. God is deel van vandag se werklikheid. Dit is hoe dit is! Mag Hy ons help om nie net probleme op te los nie, maar veral die moontlikhede te ontgin