{ARGIEF}

Vandag vier ons Opstandingsondag!
In meer as een opsig is hierdie die waterskeidingsoomblik in die geskiedenis. Jou siening van hierdie dag weerspieël jou siening van God.
Daar is diegene wat die opstanding sien as `n simboliese gebeure, metafories en met groot inspirerende waarde en betekenis vir almal sonder hoop. Die boodskap is eenvoudig. Daar is hoop. Byt net vas.
Dan is daar diegene wat glo dat die opstanding van Christus `n herskeppingsdaad van God self was! So ingrypend, bo-natuurlik en onverklaarbaar soos die skepping self.
Op die oog af kan die verskil in siening baie mense verby gaan, maar in werklikheid is die verskil ingrypend. Dit bepaal wesenlik hoe jy oor God dink, wie Hy was, is en sal wees.
Geseëde Paasfees.
Saam met gelowiges oor duie eeue heen bely ek graag: Jesus Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan!