{ARGIEF}

Gister het twee afvaardigings van NGK en VGK moderature Ceres, De Doorns Grabouw, Villiersdorp, Robertson en Bonnievale besoek.
My persoonlike gewaarwordinge is die volgende:
GEWAARWORDINGE NA BESOEKE AAN GEAFFEKTEERDE GEBIEDE

  • Armoede skep die droeë gras wat dan maklik aan die brand gesteek word. Daar is baie mense wat sonder hoop en in groot ellende leef.
  • Hierdie is egter ook ’n nasionale welsyns-krisis wat dringende aandag verg.
  • Gesindhede en verhoudinge het baie skade gely.
  • Geweld en intimidasie, die beskadiging en vernietiging van eiendom is totaal onaanvaarbaar.
  • Daar is getroue en tevrede plaaswerkers wat in vrees lewe en geïntimideer word.
  • Daar is produsente wat uitnemende werkspraktyke toepas en aan hul werkers groot geleenthede gee en met menswaardigheid behandel.
  • Groot krisis is die seisoenwerkers wat wat vir maande van die jaar geen werk het nie. Die boere kan nie alleen vir hierdie probleem verantwoordelik gehou word nie. Dit is ’n nasionale probleem en uitdaging.
  • Ons is bevrees dat ’n tien of ’n twintig rand verhoging in daglone alleen, nie die volle omvang van die probleem gaan oplos nie. Sistemiese oplossings sal gevind moet word om ekonomiese geregtigheid te bewerk.
  • Daar sal ’n gesamentlike bolwerk gebou moet word van almal wat opreg ’n gelukkige gemeenskap vir almal wil sien.
  • Op die ou end soek ons weer ’n gelukkige, hoopvolle gemeenskap waarin Christelike waardes soos eenheid, mededeelsaamheid, versoening, wedersydse begrip en geduld, geregtigheid en vrede sal triomfeer.