{ARGIEF}

Die Harvard Business Review het in Junie tien karaktertrekke van swak leierskap uitgelig:

1. Gebrekkige energie en entoesiasme

2. Aanvaar hulle eie middelmatige prestasie

3. Kort duidelike visie en rigting

4. Het swak oordeelsvermoƫ

5. Werk nie saam nie

6. Dek nie hulle woorde met dade nie

7. Weerstaan nuwe idees

8. Leer nie uit mislukkings nie

9. Kort interpersoonlike vaardighede

10. Ontwikkel nie ander mense nie

Lees hier vir die Engelse weergawe