{ARGIEF}

Aan die einde van 2010 het die eerste van baie interessante navorsing oor die oortuigings, geloofsingesteldhede en gewoontes van Evangelikale in die UK die lig gesien.

The  Evangelical Alliance het die studie onderneem. Dit is die eerste van ‘n reeks studies.

Kommentaar op die verslag plaas die klem op die diversiteit onder evangeliese gelowiges,  maar ter selfdetyd ook die uniekheid en toewyding van gelowiges vanuit hierdie tradisie.

Echurch Christian Blog lig bv die volgende uit:

BELIEFS: 98% agree that their faith is the most important thing in life and 96% that it is the key factor in their decision-making. 96% believe that Jesus is the only way to God. 96% consider the Bible to be the inspired word of God and 82% say that, in its original manuscript, it is without error. 92% believe in miraculous gifts of the Spirit. 59% believe in a physical hell, but 27% are unsure and 14% disbelieve. 39% think evolution and Christianity are incompatible, 43% that they are not.

Die dokument kan hier afgelaai word (die dokument is 3 Mega Grepe groot en mag ‘n tydie neem om af te laai)